четвъртък, 1 юли 2021 г.

Корал с/у бетона - окопна война из съдебните зали (част I)

Проект за ваканц. комплекс “Корал резидънс”

Всички сте виждали мега-кичозните визуализации за бетониране на баирчето южно от плаж Корал, ведно с рекичката и дюните в низината. Проектът на Прайм пропърти БГ и Витатур Инвест предизвика буря от негодувание у любителите на родното Черноморие (или онези, които все още не са забегнали трайно към запазеното крайбрежие на Гърция или Хърватска). Гражданското общество успешно накара институциите да заработят (не без натиск) и да се опитат да приложат закона, така че да не допуснат увреждащи природата строежи в това безценно кътче от родния бряг. 

Имот 22.35 в сини линии, нанесен върху плажа Корал.
Означени са дюните в западния край на имота

Ще се изненадате, но съдебната война продължава, дори и в момента, като залогът е безкрайно красивото място в м. Рибарницата, или баирчето между плажа и с. Лозенец на юг, а прословутият имот 22.35 обхваща и дюни в низината зад плажа, близо до рекичката и хубавите дървета наоколо.

Съдебната сага илюстрира всички мръсни трикове, използвани от гешефтарите по Черноморието, с цел провиране през иглени уши и заобикаляне на законовите изисквания по защита на Черноморското крайбрежие. Предаваме в сбит и подреден вид плетеницата от съдебни дела за м. Рибарницата. Засега спекулантите нямат успех. Засега. 


Трикове и трикчета

Тук ще изредим типичните “трикчета”, фалшификации и тарикатлъци по заобикалянето на закона, използвани от т. нар. “инвеститори”. Във втора част ще продължим с анализ кои са фирмите и кой стои зад тях (spoiler aler!: най-обикновени бургаски мутрички и един софийски многознайко).

Разрешения за строеж в 12 без 5

Как е възможно гл. арх. на Царево да разпише стотици (буквално!) строителни разрешения и да одобри стотици ПУП-ове в един и същи ден? А защо точно на 28 декември 2007 година? Отговорът е колкото прост, толкова и циничен: тази дата е последният работен ден преди влизане в сила на Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) на 1.1.2008 год., въвеждащ ограничения за Зона А (до 7 m и до 2 ет.) и за Зона Б след нея. Разрешение за стореж с такава дата се превръща в "безценна книга", понеже дава безценно предимстве пред конкуренцията. 

Рекламните визуализации открито демонстрират
“инвестиционните намерения” към зона А и самия плаж.
Шест-етажният корпус е предвиден точно в ниската част,
върху дюните и рекичката с блатните кокичета.

Както виждате от рекламните картинки на самия “инвеститор”, те не крият грубото нарушаване на ЗУЧК пред своите акционери и купувачи на зелено. Напротив, високите сгради току над ръба на скалите, застрояването на дюни и дори навлизането върху самия плаж е основен маркетингов плюс при залъгване на купувачи “на зелено” или акционери в това АДСИЦ. 

“Запазване” на номера в изходящия регистър

Добре, но нима е възможно главният архитект физически да постави своя подпис под толкова много одобрени проекти в един единствен 8:00-часов работен ден? - изходящите номера започват от 207 и стигат до 300?! И печат? И да ги впишат в регистъра и да им поставят номера на всеки лист? Отговорът е не толкова прост, но далеч по-циничен.

За гл. арх. Димитър Алексиев няма невъзможни неща. Не и в Община Царево. Не и в епохата, когато властваше колегата адв. Евгений Мосинов, консилиери на южното Черноморие, тоест епохата преди да го пречукат гангстерите.

Нали не мислите, че някой е запазвал изходящи номера в регистъра на Община Царево за строителни разрешения и ПУП? Под “запазвал” се разбира, че са оставяни неизползвани определен брой номера. А вече месеци по-късно, когато самите проекти се изготвят от проектантите или когато се отстранят грешки или корекции, или по-скоро, когато консилиерито Евгений Мосинов даде сигнал - тогава се “извеждат” със запазения номер и с дата 28.12.2007 г., денят преди влизане в сила на ЗУЧК. Подобна схема е почти невъзможна за хващане, както показаха проверките на бургаската прокуратура. 

Раздробяване проекта на части

Целта е да се заобиколят изискванията за ОВОС и ОС, като инвестиционния проект за голям курортен комплекс се раздроби на множество малки под-проектчета за отделни сгради, несвързани една с друга. По този начин допълнително се замазва кумулативния ефект върху околната среда при грандиозни строежи. Например, при липса на канализация за целия комплекс, инвеститорите опитват да го прокарат на малки части, като за всяка отделна част има капацитет за заустване на отпадни води, докато общо за целия комплекс няма. 

Този трик вече бе пробван неуспешно в придобилия скандална слава проект "Златна перла" на фирма "Краш 2000", станал повод Община Царево да поиска заличаване на парк "Странджа". Заобикалянето на закона в крайна сметка се провали и всички контролни органи и съда разглеждаха отделните строителни разрешения в съвкупност. В крайна сметка, "Златна перла" остана в историята като първият (и единствен) съборен незаконен строеж по Черноморското крайбрежие. 

Решение № 271 от 22.02.2017 на АС-Бургас

Изменения на инвестиционни проекти без ОВОС или оценка за съвместимост (ОС):

Прави се ОВОС на първоначалния проект (в случая през 2004 г.). Впоследствие този проект се изменя до неузнаваемост (2007-2008), но не се внася уведомление в РИОСВ и не се прави нова преценка, нов или актуализиран ОВОС или ОС. Използва се старото строително разрешение за новия проект. По този начин се заобикаля екологичното законодателство, тъй като измененият проект няма нищо общо с първоначалния внесен за одобрение инвестиционен проект, предмет на процедурата по ОВОС и ОС пред РИОСВ. Нещо повече, след изменението се увеличават площта РЗП, етажността и въобще бетона, като увеличените параметри не са минали преценка пред РИОСВ, ОВОС или ОС. 

Това не е просто “лоша практика”. Това е абсолютно незаконно, тъй като противоречи на законодателството на ЕС и тълкуването в константната съдебна практика на Съда на ЕС в Люксембург. Нещо повече, противоречи и на практиката на българските съдилища по тълкуване на ЗООС и ЗБР (донякъде). 

Решение № 271 от 22.02.2017 на АС-Бургас

Изтекли екологични оценки, ОВОС и ОС

Според съдебната практика, целта на закона (на регламентите, на ЗООС и ЗБР) е именно да гарантира актуалност на оценките към момент, максимално близък до реализацията на инвестиционното намерение. Съответно, ако тази реализация във времето се забави по каквито и да било причини (пазарна конюнктура, други пречки), ситуацията се променя. Така, необходимо е осъвременяване на ОВОС и Оценката за съвместимост са Натура 2000 зоните.

Точно поради това екологичните оценки, ОВОС и оценките за съвместимост (ОС) имат срок от 3 или 5 години. Именно, за да бъдат актуални на екологичната обстановка към даден момент във времето - момент максимално близо до реализацията на инвестиционното предложение.

Решение № 125 от 31.01.2017 на АС-Бургас

С посочените схеми на удължавания и изменения на строителните разрешения обаче се заобикаля това уж императивно изискване на закона и на съдебната практика на Съда на ЕС в Люксембург. Заобикалянето на закона става възможно поради становището на Върховния административен съд (ВАС), че удължаването и презаверката на строително разрешение няма нужда от нов ОВОС или ОС или от осъвременяване на първоначалните преценки и доклади. По този начин строителното разрешение “надживява” валидността на екологичните оценки, ОВОС и ОС. Екологичните съгласувания са изтекли, но то не е изтекло. Още една причина за "безценност" на такова старо разрешение за строеж. 

Презаверки и удължавания до безкрай:

Тук тактиката е инвеститорът, веднъж докопал се до строително разрешение, да го използва безкрайно без ОВОС и оценка за съвместимост с Натура 2000. Ако пазарната конюнктура или липсата на балъци, плащащи на зелено, не позволяват строежът да започне през първите 3 или 5 години - няма проблем! Ще го удължим за още 3. Или за още 5. И после пак. И пак.

Така се избягват уж задължителната процедура по ОВОС при промяна в проекта или промяна в околната среда. Заобикаля се срокът на валидност на наличните ОВОС от 2004. Избягва се процедурата по ОС с Натура 2000, която е приложима за инвестиционните проекти след 2008 година (зона “Караагач”) или след 2013 година (зона “Ропотамо”). Избягват се и изискванията на ЗУЧК досежно Зони А и Б от черноморското крайбрежие, в сила от 1.1.2008 год. Избява се защитата на дюните в ЗУЧК, тъй като картите на дюните се изготвят през 2015 год. 

Едно такова строително разрешение от 12 без 5, носещо заветната дата 28 декември 2007 год., става безценно! То дава безкрайно предимство на неговия носител в сравнение с всеки друг инвеститор, дръзнал да проектира ваканционни имоти към по-късна дата.

Решение № 1644 от 04.10.2018 на АС-Бургас
Така удълженото безценно строително разрешение се използва за всякакви по вид проекти, често нямащи нищо общо с първоначалния проект. Как? Ами в хода на тия презаверки, преди, след или между удължаванията, инвестиционните проекти биват изменяни до неузнаваемост, понякога по 2-3 пъти. Финално, строи се напълно различен проект, нямаш нищо общо с одобрения по първоначалното строително разрешение от 2007 или 2009 год., при това повече от 10 години след това одобряване. Хем различен проект, хем 12-13 години след одобряването му, и хем без досадните ОВОС и Оценка за съвместимост (ОС) с Натура 2000. 

Кумулативен ефект - няма такова нещо!

Кумулативният ефект е друго свръх-задължително изискване на ЕК и на Съдът на ЕС в Люксембург, залегнало в европейското acquis communautaire. Накратко, то предполага екологична преценка върху съвкупността от всички, повтарям, ВСИЧКИ инвестиционни намерения за даден район.

Съответно, едно ранно във времето строително разрешение лесно се урежда с положителен ОВОС или ОС, тъй като няма други негативни въздействия в района все още. Докато по-късно във времето това е малко вероятно, тъй като се накачат и други инвеститори, вече има други проекти за района, което неимоверно увеличава антропогенния натиск, "натоварването" и потенциалното увреждане на природния ресурс за туризъм. Особено за топ локация със запазена природа между с. Лозенец и плажа Корал, напливът от “инвеститори” и обикновени спекуланти е огромен.

Какъв “трик” се използва тогава? - ами за притежателят на ранно строително разрешение то става още по-безценно, съответно и стремежът да се запази неговата валидност до безкрай. И в никакъв случай да не се започне процедурата наново, при съобразяване на проекта с променената реалност. Сакън, да няма актуален ОВОС или ОС.

Ход на съдебните дела - цикличен

Съгласно българското законодателство, единствено самият инвеститор може да обжалва строително разрешение, неговото удължаване или отказ за презаверка. Никой друг, в това число заинтересованата общественост по смисъла на Орхуската конвенция, не може да обжалва. ЗУТ забранява това. По този повод, ние вече успешно осъдихме ЗУТ пред Комитета на Орхуската конвенция на ООН и ЕС. Повече тук: Бутаме ЗУТа !! 

Именно поради това, общественият натиск бе насочен към това ДНСК, прокуратурата и МРРБ да атакуват очевидно незаконните строителни разрешения и техните безкрайни удължавания.

Имаме цяла плетеница от обжалвания, връщания за повторно разглеждане, указания на горни инсстанции, повторни откази, повторни забрани за СМР и искания за отмяна на влезли в сила съдебни решения с инсценировки на нередовно призоваване. Делата се връщат отново и отново на първа инстанция, без изглед за скорошно решаване. В целия лабиринт, правят силно впечатление два натрапващи се извода:

 • стратегията на съдиите във ВАС е да винаги да удовлетворяват жалбите на инвеститорите, но рядко допускат строителството да се развихри свободно, за да избегнат публичен скандал;
 • стратегията на инвеститорите е всячески да избягват иначе задължителните процедури по ОВОС и ОС и да бягат като дявол от тамян от експертно изследване на екологичния отпечатък от техните инвестиционни намерения.

Всички обжалвания и съдебни дела са предприети от “Прайм пропърти БГ”, като “Витатур Инвест” винаги се конституира като заинтересована страна в процеса, поради наличие на вещни права върху имот кад. ид. 22.35. Двете дружества са свързани лица, тъй като винаги имат общ акционер със значителен дял - Сава Чоролеев. Изглежда “Прайм пропърти БГ” АДСИЦ възнамеряват да реализират проекта си в качеството на “инвеститор на строеж”, докато “Витатур Инвест” (и за кратко “Корал Резидънс” ЕООД) запазват някакви вещни права върху имотите отдолу. Включително и преди 2016 година, когато “Витатур Инвест” придобива обратно значителен дял в съсобственост с идеални части от имот 22.35 в м. Рибарницата зад Корал.

Откази за повторно удължаване на строителните разрешения

По указания на ДНСК, през 2015 год. гл. арх. на Община Царево отказа повторно удължаване на всички изтекли строителни разрешения. По този въпрос обаче съдебната практика е раздвоена, както ще видите от хода на съдебните обжалвания (в таблицата долу).

Нищожност на други строителни разрешения

Под натиска на обществеността и на началството от МРРБ, през 2015 и 2017 год. ДНСК обяви за нищожни друга част от строителните разрешения. Искането бе от бургаската прокуратура, отново в отклик на общественото брожение.

Делата на първа инстанция пред Административен съд Бургас (АСБ):

Инвеститорите обжалваха, но всички съдебни дела бяха спечелени от държавата и обществото на първа инстанция, АС-Бургас. Мотивите на съда включват изтекли ОВОС, съществено изменени проекти при липса на актуални еко-оценки, наличие на нова защитена зона от ЕЕМ Натура 2000 (зона “Ропотамо”) при липсваща оценка за съвместимост (ОС), както и измененията в чл. 153 от ЗУТ досежно презаверката на строителни разрешения и др.

АС-Бургас винаги приема, че повторно презаверяване е незаконно, поради липса на актуален ОВОС и актуално ОС с новоприетите защитени зони от ЕЕМ “Натура 2000” и поради изтичане на техните срокове. Съдебните състави на ВАС, II-ро отд. обаче са разделени в практиката си. Малка част от съдебните състави връщат на гл. архитект за нов отказ, докато повечето приемат, че повторната презаверка е законна и решават въпроса окончателно с влязло в сила съдебно решение. По този начин повечето презаверки са влезли в сила, и съответно в момента са налице валидни строителни разрешения за бетонирането на Корал. Едва 2-3 от презаверките не са потвърдени и продължават да са предмет на спорове в съдебна зала.

ВАС като втора инстанция 
Решение № 272 от 22.02.2017 на АС-Бургас


За съжаление, повечето съдебни състави на II-ро отделение на ВАС решават, че повторната презаверка е законна и решават въпроса окончателно с влязло в сила съдебно решение. Надмогващата практика във ВАС приема, че удължаването срока на строителното разрешение не е нов административен акт. Според ВАС, законността следва да се преценява към 2007 год., когато е издадено първоначалното строително разрешение, а не към 2015 год., когато е налице изменение на проекта и вече действа режимът на ЗУЧК, има картирани дюни, а РИОСВ има възможност да прецени кумулативния ефект от инвестиционното намерение, в съвкупност с всички останали строежи около Корал и плаж Мечата дупка. Тази практика на ВАС, сами разбирате, е в кардинално противоречие с европейското законодателство и с практиката на ЕК и на Съдът на ЕС в Люксембург. 

Други съдебни състави обаче намират формални недостатъци в решенията на АСБ и ДНСК, или в отказите за презаверка на гл. арх. на Община Царево. В тези случай връщат преписката на долна инстанция (АСБ) или на административния орган със задължителни указания за нов отказ за удължаване.

По този начин повечето преверки са влезли в сила, и съответно в момента са налице валидни строителни разрешения за бетонирането на Корал. Едва 2-3 от презаверките не са потвърдени и продължават да са предмет на спорове в съдебна зала. Повече тук: ВАС пусна строеж на огромен курорт на “Корал”. Това даде повод на Сава Чоролеев през 2019 г. нагло да обяви пред медиите, че бетонирането започва: Съдът разреши на Сава Чоролеев да строи мегакомплекс на „Корал”

Повторно разглеждане пред АСБ и повторна втора инстанция пред ВАС

При няколко от строителните разрешения се е стигнало до повторно решение на АСБ в същия смисъл, но с нови мотиви при съобразяване с указанията на горестоящия съд ВАС. И после пак отново се обжалва във ВАС. И после се връща от ВАС към административния орган с указания. И сагата продължава.

Отмяна на влезли в сила (уж!) съдебни решения

Когато едно съдебно дело не върви добре за инвеститора, то се “минира” от инвеститора на строежа, тоест залагат се капани в хода на съдебния процес. Целта е при окончателно решение на съда в ущърб на “инвеститора”, то пак да бъде отменено. Нищо, че е “влязло в сила съдебно решение”. Нищо, че е окончателно.

Този трик веднъж го изиграха от “Юлен” срещу решението на ВАС за незаконното удължаване и преместване на лифта на Платото. Повече тук: Пирин спасен (Update: но само за кратко)

Накратко, инсценира се отмяна на влязло в сила (sic!) съдебно решение поради нередовно призоваване на втората фирма, заинтересованото лице. Как става това? Използва се друга от фирмите, участващи в процеса като заинтересовани страни. Обикновено това е съсобственик или носител на вещни права в имота. В случая с имот 22.35 в м. Рибарницата са използвали “Витатур инвест”. Макар това дружество да има не един, а двама представляващи (изп. директор плюс прокурист), оспорва се истинността на подписа на изпълнителния директор. Прави се графологична експертиза, като сравнителния материал (нови подписи) се предоставя от изп. дир. Константин Калоянов или следващата Катеван Каканиадзе, и двамата с инициали К.К.). Изобщо не се изследва въпросът дали подписът върху призовките не е на служител на тази или друга фирма, находящ се на адреса на управление. Съдебната практика приема, че подпис на служител или което и да било лице, намиращ се на адреса на управление, води до валидно връчване.

В резултат, уж окончателното решение се отменя поради нередовно призоваване и съдената процедура започва отначало.

Кое пази Корал?

Тънката червена линия, спираща булдозерите и бетоновозите, е една Заповед на МОСВ за с която е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) - да не се извършват строителни и монтажни работи по осъществяването на инвестиционни предложения в местността „Смайлов чаир“ и местността „Рибарницата“, в района на къмпинг Корал. Това е Заповед РД-676/04.09.2014 на министър Светлана Жекова. Всъщност, ефектът е забрана на всякакво строителство и СМР в райна на плажа Корал и Зона А зад него, мотивирана с промяна на екологичната обстановка и с наличието на дюни. За щастие тя е влязла в сила и е потвърдена с две окончателни и влезли в сила решения на ВАС: Решение № 14279/23.12.2016 и Решение № 2428 от 26.02.2018, и двете на Петчленен състав на ВАС. Защо пък две решения, ще попитате? Нали са уж окончателни и влезли в сила? Ами защото отново бе приложено трикчето с опит за отмяна на влязло в сила решение на ВАС, с което “Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ губи делото срещу МОСВ и се потвърдждава заповедта за спиране на всички СМР. Отново се инсценира нередовно призоваване на “Витатур Инвест” АД, отново се преразглежда делото, отново отмяната успява и уж окончателното решение на Петчленен състав на ВАС бива отменено от Седемчленен състав на ВАС. При повторното разглеждане на делото обаче “Прайм Пропърти БГ” и “Витатур Инвест” отново губят и съдът потвърждава забраната за СМР на Корал.

Друга заповед, която пази Корал е Заповед № РД-02-15-17/07.02.2014. Тя спира действието на скандалния ОУП на Община Царево от 2008 год., обжалван многократно и повод за огромни протести, тежки съдебни дела във ВАС и причина за осъждането на България в Комитета на Орхуската конвенция на ООН и ЕС, повече тук: Бутаме ЗУТа !! С тази заповед се определя заданието и се започва процедура за нов ОУП, което по силата на ЗУТ спира действието на предходния план. Заповедта отново е обжалвана от “Прайм Пропърти БГ” и “Витатур Инвест”, но те губят делото и заповедта се потвърждава с Определение на ВАС № 12641/23.10.2014 год. 


таблица 1: съдебни дела м. Рибарницата, Корал
Строителни разрешения м. Рибаницата    
заявл.вх.№
Svilen:
2007 ??
94-О-433/12.10.2009 г.
94-П-1139/21.12.2007    
стр. разр. 207/28.12.2007 209/28.12.2007 28.12.2007 293/28.12.2007 295/28.12.2007 296/28.12.2007
Svilen:
за измен. липсва ОВОС/ОС!!
297/28.12.2007 (изм. 2009)
298/28.12.2007 300/28.12.2007  39/25.03.2009 209/25.11.2009 - ел.
Svilen:
ограда
211/25.11.2009
2010    
заявл. удълж. I 53-00-1381/02.11.2012 53-00-971/07.12.2010    
удълж. I 9.11.2012 29.12.2010 29.12.2010 29.12.2010 29.12.2010 29.12.2010 29.12.2010 09.11.2012 09.11.2012 09.11.2012 13.03.2014    
заявл.удълж.II 53-01-1789/07.10.2015 53-01-1875/21.10.2014 53-01-1878/21.10.2014 53-01-1167/01.08.2016    
РИСОВ 2015 - дюни!
55 кв.м сиви дюни
МОСВ писма изх. № 53-01-1878/1/30.10.2014 г. и № 08-00-2955/05.09.2014 г.
Svilen:
Забрана строителство на Корал!
РД-676/4.9.2014 (МОСВ)-Забрана строителство на Корал!
2015 - дюни!
55 кв.м сиви дюни
2015 - дюни!
55 кв.м сиви дюни
Прот.дюни 21-225/12.5.2015 Прот.дюни 21-225/12.5.2015 Прот.дюни 21-225/12.5.2015    
удълж. II 15.12.2016    
отказ удълж. 53-01-1789-/1//09.10.2015 53-01-819/29.04.2015 53-01-821/29.04.2015 53-01-827/29.04.2015 53-01-829/29.04.2015 53-01-828/29.04.2015 53-01-824/29.04.2015 мълчалив отказ    
РДНСК ДК-10-ЮИР-8/19.02.2016- ДК-10-ЮИР-52/01.07.2015 59 от 01.07.2015 (горестоящ адм. орган) 51 от 01.07.2015 (горестоящ адм. орган) ДК-10-ЮИР-53/01.07.2015 (горестоящ адм. орган) ДК-10-ЮИР-29/09.06.2017 - нищожност! 49/01.07.2015-горестоящ ДК-10-ЮИР-84/25.08.2015 -Нищожност! ДК-10-ЮИР-98/12.11.2015 -Нищожност!    
адм. дело АСБ 2108/2015 624/2016 1216/2015 1217/2015 1255/2015 1224/2015 1223/2015 1820/2017 1218/2015 1840/2015 1910/2016 2403/2015    
Реш. АСБургас 1644 от 04.10.2018 701/20.04.2017 424 от 10.03.2017  1055/01.06.2016 272 от 22.02.2017 271 от 22.02.2017 1193 от 21.06.2016 584 от 28.03.2018 1270/30.06.2016 488 от 17.03.2017 Опр. 2102/13.12.2016 125 от 31.01.2017    
адм. дело ВАС 401 / 2019 8024/2017 5831/2017 11538/2016
Svilen:
Жалбоподател е Витатур инвест.
Представител е Сава Чоролеев
4770/2017-жалб. Витатур
4771/2017 13989/2016 7287/2018 13956/2016 5797/2017 3831/2017 4200/2017    
Реш. ВАС
Svilen:
Гл. арх. да използва мотивите на АС-Бургас!
13636/14.10.2019 ->гл.арх. за нов отказ с друг мотив
2646/28.02.2018 - окончат. 4019/28.03.2018 4917/20.04.2017-->АСБ за ново реш. с друг мотив 15084/08.12.2017 15495/18.12.2017 10212 / 02.08.2017 358 от 10.01.2019 10213 / 02.08.2017 8443/30.06.2017 4677/13.04.2017 - вл. в сила 15114/08.12.2017    
отказ удълж.II    
адм. дело АСБ 1023/2017    
Реш. АСБургас 2114 от 07.12.2017    
адм. дело ВАС 1693/2018    
Реш. ВАС II 7346/04.06.2018—>гл.арх. за нов отказ с друг мотив    

3 коментара:

 1. Колега, тези глупости някой диктува ли ти ги или сам измисли ? От всичко, което си написал единствено имената на фирмите и местностите отговарят на истината. К'ви трикчета, к'ви продажби на зелено, к'ви бургаски и софийски мутри. Мосинов почина инфаркт, какви гангстери "са го пречукали"?! Цялата ти "творба" е като за вестник "шок". Твърденията ти са неверни. Квалификациите ти са абсурдни и обидни. А най-интересното е ,че за адвокат очаквах да си написал поне едно изречение, където да има правен анализ. Хубаво е че сте се посветили на опазването на природата (или поне така твърдите) ама изследвайте малко казуса като юристи. Това е кръчмарска белетристика, а не становище на еко адвокати.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За Мосинов, той спря да разпределя крайбрежието още след първото нападение през 2008 година с ножове: https://news.bg/crime/namushkaniyat-burgaski-advokat-imal-problemi-s-prirodozashtitnitsi.html
   https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2008/09/10/548210_blizuk_do_bsp_advokat_e_namushkan_v_centura_na_burgas/

   После имаше и второ нападение през 2015 година: https://www.flagman.bg/article/89892
   https://www.flagman.bg/article/90458

   Но неговата епоха, когато разпределяше цялото крайбрежие, беше от 2001 и до първото нападение през 2008 год. В този период Петко Арнаудов от БСП все още беше кмет на Царево. А след 2005 година БСП беше в правителството. След наръгването с нож вече далаверите ставаха без него.

   Изтриване
 2. Цитираш електронни весници, някой от които са на издръжка на ГЕРБ . Извинявай, но това ми е леко предизборно.
  И освен това твърдиш съвсем друго в статията си .
  " Не и в епохата, когато властваше колегата адв. Евгений Мосинов, консилиери на южното Черноморие, тоест епохата преди да го пречукат гангстерите. "
  Тук говорим за "пречукване от ганстерите" , а не с нападение с нож. Неразкрито престъпление, за което ще те помоля да информираш органите на МВР , защото очевидно имаш данни, които не са им известни.

  Моля те също така да изясниш бившия наемател на плаж "Корал" (председател на сдружението , където до скоро си бил в управителния съвет) , събираше ли наем от къмпънгирите и наместваше ли ги на частни имоти, които нямат нищо общо с плажа ? Осугиряваше ли безплатен ток от някъде, неизвестно къде. И упражняваше ли влияние относнотно необезпокояваното ползване на плажа от караванджии и къмпингари. Защото аз живея там и съм прекрасно наясно с мръсотията, която оставяха да почиства община Царево и "бургаските и софийски мутри " , между които и две мултримилиардки испанска и австрийска корпорации .
  Публикацията ти е субективна. А защитата на околната среда е доста удобен параван ,за хора които са единствено известни с лобиските влияния в полза на дивото къмпингуване - един от най-големите замърсители на природата.

  ОтговорИзтриване