неделя, 2 август 2020 г.

Защо секат на голо в българските гори? (обновена)

Спътникови снимки показват странни случки в българските гори - шахматно изсичане, изсичане "на котли", или напълно голи сечища в някои отдалечени райони - като Родопите, Странджа, Стара планина и Сакар. В някои ДГС ги има, в други ги няма. Странна работа... А проверките на извозните билети някак винаги съответстват на позволителните. 

С този опит за юридически анализ тук ще се опитаме да дадем обяснение къде се пропуква системата за контрол и кое причинява лошите практики.
Ясно се вижда границата между подотделите
Шахматни сечи на котли в Сакар

Изминаха 8 години след реформата в горския сектор със Закона за горите от 2012 год., започнала по концепция на доц. д-р Георги Костов от ЛТУ (тогава шеф на ДАГ/ИАГ). Време е да видим как приетите нормативни актове се отразяват на горското стопанство и опазването на дървесните ресурси с оглед тяхното дългосрочно използване. Да поясним - "дългосрочно" означава да остане нещо и за после, а не да се изсече всичко в рамките на 2 сезона и после да тръгне ерозия. Освен Закона за горите (ЗГ), ще трябва да видим и подзаконовите нормативни актове, по-специално наредбите за инвентаризация и за планиране, в които подозираме че се корени проблема.