понеделник, 14 септември 2009 г.

e-вестник и burgasnews цитират адв. Веселин Паскалев

В статиите си за базирания в София е-vestnik младата журналистка Светослава Банчева се опитва да обясни машинациите на политиците и на строителната мафия. Тя говори открито за фалшифицирани разрешения за строителство и за корупция. Според нея бизнесът със земя за строителство носи по-големи печалби отколкото наркобизнесът или сделките на черния пазар. Става дума за сума от 3,5 млрд. евро. Към това трябва да се прибави и фактът, че планираното за април влизане в сила на Закона за устройството на черноморското крайбрежие също беше отложено. Този закон трябва за пръв път да установи задължителни предписания за застрояването на черноморския бряг. Според него на разстояние сто метра от брега може да има само двуетажни постройки, а на два километра в сушата само четириетажни. Нормативният акт изключва вече построените сгради и одобрени проекти.

Затова строителните работи напредват още по-бързо. За да се завършат хотелите още през тази година се строи и през нощта, и през деня, със скоростта на вятъра. Във Варвара едно строително предприятие със съмнителното име Crash 2000 получи разрешение за строителство с помощта на подправен подпис на заместник-министъра на околната среда Йордан Дардов (ДПС) и изкорени гориста местност от 10 000 кв м непосредствено до брега. Грубият строеж е готов и въпреки официалното спиране на работите и глобата за Crash 2000, строителството продължава, като че ли нищо не се е случило.

Някои хора в региона подкрепят съмнителните проекти. Те се надяват да печелят от възхода на туризма, от превръщането на земите от аграрни в строителни площадки или от откриването на нови работни места в туристическия бранш. Повечето обаче се колебаят и искат да запазят природата възможно най-самобитна. Те очакват от туризма подобрение в инфраструктурата и в условията на живот.

Съвсем различно е настроението в големите градове в страната. Тук се разгарят спонтанни протести и митинги, които се подкрепят не само от природозащитниците и от еколозите, но и все повече от младите българи. Те критикуват концепцията за туризъм, който е насочен единствено и само към all-inclusive и евтините туристи. Според тях хотелите-крепости вече напълно са претоварили инфраструктурата. Отпадните и фекалните води надвишават капацитета на малкото пречиствателни станции, на някои места те направо се вливат в морето.

Затова критици като журналистката Светослава Банчева възлагат надеждите си на преразглеждане на случая Странджа от съда. През юли беше стартирано обжалване пред Върховния съд по настояване на политици от опозицията и на общественото мнение. Решение ще бъде взето през септември.

Докато административните дела са били висящи, община Царево е приела нов общ устройствен план /ОУП/, одобрен на 13 август 2008 година от министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов. Според този нов план комплексът „Златна перла“ попада в урбанизирана територия и е отреден за вилно селище. Проектът на ОУП е минал и през Министерство на околната среда и водите, което се съгласява (пак през август 2008), че изменението на ОУП не противоречи на режима на природен парк „Странджа”.

Въз основа на тези „узаконявания“ ДНСК отказала да издаде заповед за събаряне на незаконния строеж (или – да образува административни производства по реда на чл. 225 от Закона за устройство на територията). На 22 юли 2009 година Върховната административна прокуратура протестира отказа на ДНСК в Административен съд – София и сега се чака решението.

Участва ли и ДНСК в далаверата?

Решение на съда още няма, но според адвоката Веселин Паскалев случаят е толкова ясен, че отказът на ДНСК да издаде заповеди за събаряне изглежда подозрителен. По този повод природозащитници се съмняват “дали вече и тези от ДНСК не са купени?“. „Общият устройствен план (ОУП) няма абсолютно никакво значение за законността на строежа, казва адвокат Веселин Паскалев. В Закона за устройство на територията пише съвсем ясно – строеж без строително разрешение е незаконен и подлежи на разрушаване, независимо дали отговаря на ОУП, ПУП или каквото и да било. Има съдебно решение за отмяна на строителните разрешения, тоест, няма строителни разрешения, следователно строежът е незаконен, което значи, че трябва да се разруши. Ако ОУП позволява вилно селище, съществуващото трябва да се събори, а после може да се построи ново на негово място и това го пише изрично в Закона за устройство на територията“. Какво ще реши съдът и ще има ли воля новото правителство да събори незаконните строежи, предстои да разберем.

Цялата статия прочетете тук

вторник, 28 юли 2009 г.

Обучение по правни процедури и природозащита

На 30 и 31 юли Зелените адвокати (засега гражданка група) организираме правно обучение за напреднали съвместно с Българска фондация "Биоразнообразие" и коалиция "ЗаДаОстанеПрирода".

Ще обучаваме разни хора в природозащитните организации, членове на коалицията - взимат решения или тези, които се занимават с юридическата част и процедурите пред административни органи (РИОСВ, МОСВ, ЕК).

Досега участие са потвърдили от Българска фондация "Биоразнообразие", сдружение за дива природа "Балкани", сдружение "Зелени Балкани", WWF-България, сружение "Българско дружество за защита на птиците", сдружение "Асоциация на парковете в България", екологично сдружение "За Земята", BlueLink, служител на природен парк "Странджа" и др.

Ще се проведе на с. Желен в Искърския пролом, домакини са сдружение Тринога. Настаняването е в Даскаловата къща и полянката пред нея - т.е. препоръчително е участниците да имате палатка и нужните др неща за спане на открито.

За последни записвания: Йорданка Динева от Българска фондация "Биоразнообразие" jordanka.dineva (at) biodiversity.bg

Целта на проекта е:
- обучение и обмяна на опит от малка група природозащитници, които имат вече имат опит с активни действия за защита на околната среда, за придобиване на по-задълбочени познания по екологично право и на умения да използват самостоятелно законовите възможности в ежедневната си дейност.
- Обсъждане на конкретни проблемни казуси (Паничище, Искровете, Картала), извършените нарушения и възможности за действия.
- Упражнения по работа с институциите: получаване на информация по ЗДОИ, анализ на документи, писане на сигнали до институциите (български, европейски, медии)
- Обсъждане на координационен механизъм за съвместни правни действия между Зелени Адвокати и останалите природозащитни НПО.
Форматът на обучението е уъркшоп, което предполага активно участие на всички, както обучаващи, така и обучаеми. За всяко от занятията ще има определен водещ – специалист в съответната област, но се разчита и на съществен принос от страна на всички останали. Тъкмо за това за участие ще бъдат поканени малко хора (10), но с опит в правната природозащита. От участниците ще се очаква присъствие на цялото обучение.

Организатори: Българска фондация Биоразнообразие, съвместно със Зелени Адвокати и сдружение Тринога (с. Желен)

Координатори – адв. Веселин Паскалев

неделя, 28 юни 2009 г.

Как се разрушава незаконна "Златна перла"?

Поради засиления интерес (писна ми всички да питат едно и също), излагам процедурата за разрушаване на незаконния комплекс "Златна перла" край с. Варвара, община Царево, на фирма "Краш 2000" ООД.

Припомняме, че същият бе построен без ОВОС, като за целите на издаване на строително разрешение пред община Царево бе представено едно изключително съмнително "писмо" от зам.-министър на околната среда и водите, че проектът нямал нужда от ОВОС. Впоследствие, зам. министрите в МОСВ отричаха, че подписите са техни, под това и под още 5-6 такива "писма". В резултат, РДНСК-Бургас отмени строителното разрешение на кмета на община Царево и постанови премахване на построеното. "Краш 2000" ООД обжалваха, но ВАС потвърди премахването.

Узаконяването е невъзможно, то е изрично забранено от императивни правни норми в ЗУТ: чл.134, ал.4, т.1, чл.148, ал.7. Необходимо е инвеститорът първо да събори сградата, да премахне и изчисти отломките, да рекултивира терена и едва тогава може да кандидатства за ново строително разрешение, с нов проект, съответстващ на: ЗУЧК; режимът на застрояване според Планът за управление на ПП "Странджа"; заповедта за режима в защитена зона "Странджа" от ЕЕМ "Натура 2000" за защите на дивите птици; заповедта за режима в защитена зона от ЕЕМ "Натура 2000" за природните местообитания - всичко това преценено с извършване на оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост (ОС) с ЕЕМ "Натура 2000".

Със заповедите на РДНСК-Бургас за премахване на незаконния строеж, потвърдени от ВАС, е даден срок на нарушителя да премахне за своя сметка строежа. Това не е сторено от "Краш 2000" ООД в срока.

Следва принудително премахване по чл.225, ал.4 от ЗУТ от РДНСК-Бургас на държавни разноски, които нарушителят следва да възстанови обратно на държавния бюджет, заедно с глобата.

Редът за принудително премахване е определен с Наредба № 13 от 23.7.2001 на МРРБ за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК.

Първо РДНСК правят предварително проучване, после подготвят процедура по избор на изпълнител на обществена поръчка за премахване на строежа. Обявата за обществената поръчка трябва да се публикува по реда на ЗОП. Разгласяването е много важно за събиране на достатъчен брой кандидати за изпълнители на поръчката. Досега това не ставаше достатъчно публично.

Зелените адвокати и зелените организации от коалиция "ЗаОстанеПрирода в България" още настояваме за рекултивация на нарушените терени след премахване на незаконния строеж. Това се налага, тъй като строежът на "Краш 2000" ООД се намира в защитена територия - природен парк - и в две зони от ЕЕМ "Натура 2000". Рекултивацията се извършва по реда на Наредба №26 за рекултивация на нарушените терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, приета от МЗХ, МОСВ и МРРБ.

сряда, 8 април 2009 г.

Списък акции на терен

В отговор на Атанас Чобанов, кандидат за ЕП, че зелената общност не е имала акции по места, давам списък тук.

Протест в Царево и Варвара по повод строежа на "Златна перла" от Краш 2000" и спора с общината за границите на парка, организирана от Зелените адвокати. Имаше 88 участници + половината от местните всъщност подкрепиха протеста, другите бяха против:
http://forthenature.org/actions/34/Жива_верига_хоро_очертаваща_границите_на_природен_парк_Странджа
http://novini.dir.bg/2007/08/18/news2010410.html

Акции на Паничище:
http://forthenature.org/gallery/22/Рила_гора_а_не_път
http://forthenature.org/news/178/Survivor_в_Сапарева_баня
http://forthenature.org/gallery/24/Survivor_в_Сапарева_баня
http://forthenature.org/gallery/85/Акцията_За_закона_в_Рила_-_27072008_г_
http://forthenature.org/news/452
http://nezavisim.net/2008-04-26-11-16-24/6279-2008-07-29-22-09-09
http://bulgaria.indymedia.org/article/21508
http://forthenature.org/gallery/86/Акция_За_Закона_В_Рила_-_2_и_3_август_2008

Последната акция:
http://forthenature.org/news/688/Гражданско_присъствие_при_откриване_на_лифта_на_Паничище

Перелик:
http://forthenature.org/gallery/81/Акция_за_Перелик_в_Смолян_-_9_юли_2008

Има и други, стана дълго.

петък, 27 март 2009 г.

Медийно отразяване на прецедента "Златна перла"

На 26 март 2009 Коалиция "ЗаДаОстанеПриродавБългария" даде пресконференция в БТА, за да представи последните 3 от общо десетте решения на ВАС по прецедента "Златна перла":
http://forthenature.org/news/669/

Припомняме, че съдът потвърди актовете на РДНСК за отмяна на 10те строителни разрешения на кмета на Община Царево, дадени на "Краш 2000" ООД за комплекса "Златна перла" в ПП "Странджа", между с. Варвара и Царево, над морето.

Припомняме и скандала с писмата на зам. министъра от МОСВ Йордан Дардов, предоставени на Община Царево, според които строежът нямал нужда от ОВОС. Няма такива актове или процедури предвидени в закона. Пред прокуратурата, зам. министърът твръди, че подписът не е негов, води се разследване за съставяне и използване на неистински документи.

Участваше представител на "Зелените адвокати" (т.е. аз), за да похвали РДНСК-Бургас и съда и да разясни случките и значението на прецедента.

Media Clipping:

Дневник

Капитал

www.mediapool.bg

bTV

Банкер

Ще сме благодрани на допълнителни линкове в коментари тук.