четвъртък, 18 февруари 2010 г.

Промените в Закона за ГМО (интервю с адв. Свилен Овчаров)

Интервю на Магдалена Славова от ЗеленаТВ с адв. Свилен Овчаров от Зелените адвокати за работата по промените в Закона за генетично модифицираните организми.

Всичко за пускането на пазара, освобождаването в околната среда, законопроекта, процедурите, етикетите, буферите и отстоянията и др. под.

В сайта на коалиция "ЗаДаОстанеПрирода в България" вижте тук:
http://forthenature.org/video/132

За най-новото развитие и страхотния успех с 30-км буферни отстояния от Натура 2000 зоните вижте тук:
http://forthenature.org/video/135