сряда, 17 март 2010 г.

Обзор на анти-ГМО кампанията @ горичка.бг

Обзор на кампанията по повод измененията на Закона за ГМО може да откриете в блога на горичка.бг с автор адв. Свилен Овчаров: http://blog.gorichka.bg/?p=1344&l=1

Данните са актуални към редакцията на ЗИД на ЗГМО от заседанията на КОСВ на НС от 18.2.2010 и 4.3.2020.

В момента работата в Комисията по околна среда и води на НС продължава, опитваме се да прецизираме някои текстове и дефиниции с цел допълнителни гаранции и яснота на закона. Много сме улеснени от социологическото проучване на НЦИОМ, издаващо настроенията на ок. 97% от гражданството.

Полбукацията в горичка.бг: тук.