петък, 29 октомври 2010 г.

И още по-окончателно печелим Странджа! (пак...)

С решение № 11723 от 12 октомври 2010 год. 7-членен състав на Върховния административен съд (седем съдии!!!) отхвърли искането на проектантската компания А.С.А. ООД за отмяна на влязло в сила съдебно решение, отменящо екологичната оценка на застроителния план на Царево.

четвъртък, 27 май 2010 г.

Печелим Странджа!

Спечелихме делото срещу Становището по Екологична оценка на проекта за изменение на Общ устройствен план на Община Царево!


сряда, 17 март 2010 г.

Обзор на анти-ГМО кампанията @ горичка.бг

Обзор на кампанията по повод измененията на Закона за ГМО може да откриете в блога на горичка.бг с автор адв. Свилен Овчаров: http://blog.gorichka.bg/?p=1344&l=1

Данните са актуални към редакцията на ЗИД на ЗГМО от заседанията на КОСВ на НС от 18.2.2010 и 4.3.2020.

В момента работата в Комисията по околна среда и води на НС продължава, опитваме се да прецизираме някои текстове и дефиниции с цел допълнителни гаранции и яснота на закона. Много сме улеснени от социологическото проучване на НЦИОМ, издаващо настроенията на ок. 97% от гражданството.

Полбукацията в горичка.бг: тук.

четвъртък, 18 февруари 2010 г.

Промените в Закона за ГМО (интервю с адв. Свилен Овчаров)

Интервю на Магдалена Славова от ЗеленаТВ с адв. Свилен Овчаров от Зелените адвокати за работата по промените в Закона за генетично модифицираните организми.

Всичко за пускането на пазара, освобождаването в околната среда, законопроекта, процедурите, етикетите, буферите и отстоянията и др. под.

В сайта на коалиция "ЗаДаОстанеПрирода в България" вижте тук:
http://forthenature.org/video/132

За най-новото развитие и страхотния успех с 30-км буферни отстояния от Натура 2000 зоните вижте тук:
http://forthenature.org/video/135

сряда, 27 януари 2010 г.

Природозащитно законодателство (презентация)

С разбираем и цветист език адв. Свилен Овчаров от Зелените адвокати запознава студенти от Биологоическия факултет на СУ с основните закони, касаещи опазването на околната среда, стъпките за проследяване на закононарушение в защитена природна територия, както и начините за събиране на нужните доказателства за закононарушение.

Презентацията е част от обучителен курс, организиран по проект „За да остане природа в България” с финансовата подкрепа на Фондация „ЕкоОбщност” и Европейската икономическа зона. 
Природозащитно законодателство - презентация from greentv.bg on Vimeo.


Видео от сайта на коалицията тук.  


Видеозаписът е осъществен от ЗеленаТВ.


петък, 15 януари 2010 г.

ГМО: протести, преговори, законопроекти

Гененично модифицираните организми (или ГМО) са актуалнато зелена тема в последните седмици. Ама така ще бъде и в следващите, бихме добавили.

Да се просветлите малко за вредностите и същината на въпроса можете от публикуваното от Горичка прекрасно, ясно и разбираемо есе на Силвия Тулева: Клонингите атакуват

Както знаете, МОСВ внесе законопроект за изменение и допълнение (или ЗИД) на Закона за генетично модифицираните организми (или ЗГМО) в Парламента. Нашето виждане като скромни прависти е, че проектът е подъл опит на МОСВ да опущи ГМО-тата в България, при това зле прикрит зад плиткото и нелепо обяснение, че ЕС ни бил задължавал. Зам. министър Евдокия Манева непрекъснато цитира някакво писмо от Европейската комисия до МОСВ, с което констатирали несъответствие на сегашния ЗГМО с Директива 18/2001 на ЕС. Таквози писъмце обаче не е показвано никому и никой не го е виждал.

Зелените адвокати прегледахме тая директива и не видяхме как пък толкова да ни задължава да вдигнем напълно забраните за ГМО, каквото предлагат от МОСВ. Няма такова изискване на ЕС!Припомняме, че сегашните забрани за ГМО в закона бяха предложени именно от МОСВ, а в Парламента минаха с активното съдействие именно на Евдокия Манева, тогава депутат, а сега зам. министър.

Законодателните изменения, премахващи забраните за пускане в Природата или на пазара на ГМО, предизвикаха бурни протести от различни граждански групи: родителски организации, организирани ок. сайта бг мама; потребителски организации, начело с Активни потребители; браншови организации на земеделски производители и сайта Фермер.бг; Екологично сдружение "За Земята" и Агролинк, членове на коалиция "ЗаДаОстанеПрирода"; партия Зелените.

Адв. Свилен Овчаров от Зеленете адвокати се нае да води преговорите в парламента по време на протеста от името на протестиращите от името на коалиция "ЗаДаОстанеПрирода", заедно с представители на бг мама и Активни потребители, а към нас се присъедини и фермер, посочен от сайта Фермер.бг. Срещнахме се с над 10 депутата, представители на различни партии, но основно на ГЕРБ, Председателката на Комисията по земеделие и гори в НС и Зам.председател на Комисията по околна среда на НС, зам. министър Евд. Манева, представители на земеделското министрество. На депутатите от Комисията по здравеопазване писахме отсъствие, неизвинено и неизвинимо.

Доклад от преговорите можете да видите тук:
БИТКАТА ЗА „БЪЛГАРИЯ – СВОБОДНА ОТ ГМО ЗОНА” НЕ Е ЗАГУБЕНА!


вторник, 5 януари 2010 г.

Развитие по делото за ЕО на ОУП на община Царево

Както знаете, Зелените адвокати активно движим делата на Асоциация на парковете в България (АПБ), на сдружение "Балкани" и Българска фондация "Биоразнообразие" по жалбите им срещу одобрената от МОСВ Екологична оценка (ЕО) на проекта за Общ устройствен план (ОУП) на община Царево.

Припомням, че планът обхваща повече от половината от територията на ПП "Странджа" и двете Натура 2000 зони в него (зона за птиците и зона за местообитанията), както и две други Натура 2000 зони: зона "Босна" и зона "Караагач", а и множество защитени територии (резервати, местности и пр.) вътре и извън зоните. Макар да е неточено посочено дали иде реч за нов ОУП или за изменение на стар, едно е ясно: въпросният проект предвижда много нови зони за вилно и хотелно застрояване по крайбрежието на ПП "Странджа". Нови са, тъй като подобно зониране липсваше в действящия преди Териториален устройствен план (ТУП) на община Царево от 1998 год.

Делото първо бе прекратено от три-членен състав на Пето отделение на ВАС, но, за щастие, прекратяването бе отменено от горната инстанция - пет-членния състав - по наша частна жалба. Определението на пет-членния състав бе прецедент, тъй като досега нямаше съдебна практика по допустимостта на обжалването на решения за ЕО на планове и програми по Закона за опазване на околната среда (ЗООС), нито по съвместените в процедурата Оценки за съвместимост (ОС) с Натура 2000 по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Висшата инстанция на ВАС определи, че решенията за одобряване на ЕО са всякогаш обжалваеми като актове със самостоятелно правно значение.

След продължаването на делото МОСВ оттегли оспорвания акт - решение за съгласуване на ЕО и ОС на проект на ОУП на общ. Царево.  Това бе лично решение на новия министър Нона Караджова, несъгласна с политиката на предишното ръководство на МОСВ, а също и, нека не се заблуждаваме, заради заплахата от наказателна процедура с/у нашето правителство, отправена с писмо на Европейската комиси, DG-Envirenment. Въпреки това оттегляне на МОСВ, делото не бе прекратено поради изричното настояване на МРРБ то да продължи.

След повторното му продължаване то бе загубено на първа инстанция с решение на друг три-членен състав на Пето отделение на ВАС. Информация имаме от пресата, тъй като все още не са получени официалните съобщения и преписи от ВАС. Готви се обжалване

Повече за нашите доводи по делото, както и за мотивите на МОСВ и МРРБ може да прочетете в статия във в. Дневник, която оценяваме като изключително подробна и точна:

Дневник: ВАС срещу Еврокомисията - рунд първи 


Отразено бе и в Капитал Прим: Съдът узакони застрояването на Странджа


Готвим обжалване. Пожелайте ни успех!