четвъртък, 27 май 2010 г.

Печелим Странджа!

Спечелихме делото срещу Становището по Екологична оценка на проекта за изменение на Общ устройствен план на Община Царево!Припомняме, че този ОУП предвиждаше значително разширяване на урбанизираните територии по крайбрежието в рамките на Природен парк "Странджа". Повече: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/2793f0d22d86e27ec22576e8004075f7?OpenDocument

Така вече е сигурно и че ще спечелим делото срещу Министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряването на самия проект за изменение на ОУП на община Царево. То бе спряно до изчакване на решението по жалбите срещу ЕО на проекта за ОУП, което излезе днес. Повече инфо тук: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/3f895cafe66e211fc2257513002a43d5?OpenDocument

И още една добра новина от днес:Или, ако мога да цитирам един национален герой:
"Койту играй - пичели, койту ни играй - ни пичели!"


Няма коментари:

Публикуване на коментар