петък, 20 юни 2008 г.

Империята отвръща на удара

По идея на Сдружението на собственици на земи в Иракли Общинския съвет наложи забрана за разполагане на палатки. официалният мотив е, че палаткаджиите замърсяват плажа. Палаткаджиите обикновено си отнасясяме със себе си всички наши, а и доста чужди боклуци от всяко място на което ходим, и освен това сме организирали поне 3 чистения на Иракли за последните 2 години, но това разбира се може да се оспорва. Това което е безспорно обаче е че Общинския съвет не се е загрижил за чистотата на самия град, който прилича на кочина дори и преди да започне туристическия сезон, но се загрижи за опазването на един див плаж на 50 км от града! За сламката се хващат, а не гледат собствените си греди се казва на народен език. На юридически език пък се казва превратно упражняване на власт - със забраната се цели уж едно, а се постига съвсем друго. Цели се чистотата на общината, а не се постига нищо друго освен репресия над палаткуващите. Което си е просто за отмъщение за дето някои (!) от палаткуващите спряхме (засега) строежа на суис пропъртис.... Империята отвръща на удара!

За законосъобразността на самата забрана може и да се спори, може и горното да не е убедително за много хора. Решил ОС да се заеме с чистотата на Общината, решил да почне от краката за главата, негова си работа - местно самоуправление е това, каквото си иска ще прави ... Само че като погледнем санкцията за нарушаване на забраната - от 500 до 5000 лева - нещата започват да стават очевадно прозрачни. Защото забраната за разполагане на сергия без разрешение по същата наредба се наказва с глоба до 300 лв., глобата за неразрешени строителни работи е до 500 лв., за самоволно завземане на части от улици – до 500 лв. Незаконното строителство очевидно не е общественоопасно и общината го наказва с максимум 500 лв., но разпъването на палатка си е явно истинско престъпление и се наказва с 10 пъти по голяма глоба! И наистина, глоби в този порядък се предвиждат в Наказателния кодекс за тъкмо за престъпления - деяния с висока степен на обществена опасност, като изнудване (чл. 213а – от 1000 до 3000 лв.), безстопанственост (чл 219 – 5000 лв.), подкуп (чл. 301 – 5000 лв.), а глобата за маловажни случаи на кражба е едва от 100 до 300 лв. (чл. 194, ал. 3).

Сравнението с нарушения и съответните наказания, които са сходни с разполагането на палатка, налага заключението че предвиденото наказание от 500 до 5000 лв. е драстично несъразмерно с нарушението. Това е нарушение на принципа на съразмерността, въведен в България с чл. 6 от Административно процесуалния кодекс, който е задължителен за Общинския съвет и когато е нарушен имаме случай на незаконосъобразен административен акт, който следва да бъде отменен от съда.

Жалбата до Административен съд Бургас е вече подадена, но за съжаление тя не спира приложението на оспорваните нормативни актове. Въпреки това, ако на някой му бъде наложена глоба от 5000 лева въз основа на тази наредба той или тя може да обжалва наказателното си постановление със същите аргументи: видно от размера на санкциите предвидени за сходни нарушения, наложената ми глоба е в нарушение на законовото изискване за съразмерност и следва да бъде отменена ....

Мога да си представя че палаткаджиите няма да се уплашат от забраната, общинарите (или по скоро сдружението на собствениците!) ще се втурната да налагат глоби, които пък ще бъдат масово обжалвани. За ужас на несебърските съдии ще им се отвори доста работа през август....