неделя, 29 ноември 2020 г.

Нов прецедент: Проучване и добив на вече проучени находища на полезни изкопаеми

Нов съдебен прецедент на Върховния административен съд налага съдебен контрол върху десетилетната гешефтарска схема на Министерство на енергетиката по издаване на разрешителни за проучване на полезни изкопаеми върху вече проучена площ, които автоматично водят до разрешителни за добив на тези изкопаеми без търг и без концесионна процедура. Това е Решение № 8688 от 02.07.2020 г. по адм. дело № 799/2020 г. на Петчленен състав на ВАС. 

неделя, 2 август 2020 г.

Защо секат на голо в българските гори? (обновена)

Спътникови снимки показват странни случки в българските гори - шахматно изсичане, изсичане "на котли", или напълно голи сечища в някои отдалечени райони - като Родопите, Странджа, Стара планина и Сакар. В някои ДГС ги има, в други ги няма. Странна работа... А проверките на извозните билети някак винаги съответстват на позволителните. 

С този опит за юридически анализ тук ще се опитаме да дадем обяснение къде се пропуква системата за контрол и кое причинява лошите практики.
Ясно се вижда границата между подотделите
Шахматни сечи на котли в Сакар

Изминаха 8 години след реформата в горския сектор със Закона за горите от 2012 год., започнала по концепция на доц. д-р Георги Костов от ЛТУ (тогава шеф на ДАГ/ИАГ). Време е да видим как приетите нормативни актове се отразяват на горското стопанство и опазването на дървесните ресурси с оглед тяхното дългосрочно използване. Да поясним - "дългосрочно" означава да остане нещо и за после, а не да се изсече всичко в рамките на 2 сезона и после да тръгне ерозия. Освен Закона за горите (ЗГ), ще трябва да видим и подзаконовите нормативни актове, по-специално наредбите за инвентаризация и за планиране, в които подозираме че се корени проблема.