петък, 29 октомври 2010 г.

И още по-окончателно печелим Странджа! (пак...)

С решение № 11723 от 12 октомври 2010 год. 7-членен състав на Върховния административен съд (седем съдии!!!) отхвърли искането на проектантската компания А.С.А. ООД за отмяна на влязло в сила съдебно решение, отменящо екологичната оценка на застроителния план на Царево.