сряда, 3 декември 2008 г.

Нека "Златна перла" е паметник на наказания непукизъм

Интервю на Петър Вълчовски с Веселин Паскалев за NEWS.bg

http://news.ibox.bg/interview/id_1627566644

Припомняме, преди дни Върховният административен съд обяви част от комплекса Златна перла в Царево за незаконен

Господин Паскалев, какво означава на практика решението на ВАС?
Потвърждението на ВАС на заповедите на районната Дирекция за Национален Строителен Контрол (ДНСК) за отмяна на строителните разрешения означава, че все едно никога не е имало такива строителни разрешения.
Това означава един акт да бъде "нищожен", каквито според ВАС са тези разрешения.
На практика това означава, че "Краш 2000" няма право да продължи строежа, ако го продължи следва да бъде глобен, а освен това ДНСК не може да издаде разрешение за въвеждане на сградите в експлоатация.
Последното означава, че английските им купувачи никога няма да могат да се нанесат да живеят или почиват там.
(Ако някой от тях се чувства измамен, мога да му препоръчам когато купува имот на зелено, първо да възложи на адвокат да провери какво купува, някои англичани го правят и се предпазват от рискове; в случая нарушенията са били видими и при най-повърхностния поглед).
Всъщност повечето от англичаните, които купиха апартаменти по морето знаят това много добре, просто поемат риска. С такъв тип хазартно финансиране Черноморието се превърна в "Люлин")


Това е трето решение на ВАС по този казус, другите две пак ли са свързани със сходни проблеми?
"Златна перла" е вилно селище, състои се от 10 обекта, за които са издадени 10 строителни разрешения. Съответно имаше 10 заповеди за отмяната им и 10 дела.
До момента са публикувани 3 решения на ВАС, още 4 очакваме всеки момент.
Тъй като случаите са идентични, буквално само номерата на заповедите се различават, съдебните решения няма как да не бъдат също идентични.
Освен тези решения, които директно се отнасят за този строеж, има още 3-4 дела, повечето също приключили неуспешно за Краш, за незаконосъобразността на други действия, свързани със строежа, като например строителство на селище без необходимото разрешение за заустване, т.е. отходните води на цялото селище ще се изливат където Краш намери за удобно, без да пита никого...
В България сме се нагледали на какви ли не инвеститорски безумия и непукизъм, но Краш надмина всички...


Какви точно закони нарушават тези постройки? И от кога са?
Освен този проблем със заустването, което е нарушение на Закона за водите, има нарушение за Закона за защитените територии.
Каквото и да било строителство в Природен парк "Странджа" може да се случва само след разрешение на МОСВ (чл. 13, ал. 2 от ЗЗТ), нарушение на Закона за опазване на околната среда, който изисква задължително извършване на ОВОС за селища с този размер.
Тук се вижда и едно друго характерно нарушение - един обект формално се разделя на няколко по-малки части, за които извършването на ОВОС не е задължително. Впрочем затова имаме и 10 строителни разрешения и съответно 10 дела...
ВАС обаче установява очевидното в случая заобикаляне на закона и постанови, че това води не просто до възможност за отмяна на строителните разрешения, а до тяхната абсолютна нищожност, все едно че никога не ги е имало!
Това решение на съдиите установява и един много мъдър прецедент - да не допускат заобикаляне на закона от инвеститорите и чрез този сорт формалности да се промъкват под изискванията...
Това е и един добър сигнал към другите инвеститори, че трябва да се спазват законите, а не да търсят начин да ги заобикалят, защото заобикалянето води до по-тежки последствия по-късно.
При това, "късно" не е ограничено във времето, когато строителното разрешение е съпътствано с толкова закононарушения, че е "нищожно", то може да бъде прогласено за такова по-всяко време, и инвеститорът не може да се скрие зад изтеклия срок за обжалване.
С тези си решения ВАС не само защити обществения интерес да не допусне този строеж, но и показа, че не си затваря очите и когато законът е заобиколен.


Това не е ли опасно за инвеститорите и за икономическото развитие?
Не, напротив. Това решение е много добро за инвеститорите, които спазват закона (особено чуждите инвеститори, които са изключително педантични в това отношение, но страдат от конкуренцията на Краш и подобни, които не го спазват и съответно строят доста по-бързо и евтино).
Все едно да питате дали осъждането на един инвеститор, който не си е платил данъците, няма да уплаши другите, които си ги плащат...
С това решение първо всички инвеститори се поставят при равни условия - всички трябва да спазват закона, и второ - стимулират се самите инвеститори да спазват закона, за да не рискуват впоследствие да се окажат в нарушение ....
Това е един много важен механизъм за самодисциплина, който съществува в административното право на всички европейски страни.


Какво трябва да се случи сега, след тези решения?
Сега, когато имаме решение, установило със сила на присъдено нещо, че Златна перла е незаконен, отговорността е изцяло на ДНСК и Дирекцията на ПП "Странджа".
ДНСК е отговорна да предприеме действия за премахването му и да не допусне възобновяване на строителството.
Дирекцията на парка може да направи само второто; като компетентна териториална администрация тя има задължение да пази парка и да санкционира всяко нарушение на територията му.
Единият вариант е да не се направи нищо, недовършената Златна перла да остане като паметник на наказания непукизъм на инвеститора и безхаберие на общинската администрация. Предполагам това е най-вероятно.
Другият вариант е ДНСК да издаде заповед по чл. 225 от ЗУТ за премахване на незаконния строеж. Ако инвеститорът не я изпълни доброволно, тя трябва да се изпълни от община Царево.
Съдейки от досегашните действия на общината и инвеститора и двете не ми се струват вероятни.
Третият вариант е инвеститорът да поиска ново строително разрешение, което да е "законно"; то се издава от общината, с която инвеститорът е в твърде добри отношения, бих казал престъпно добри отношения.
Но според закона за устройство на територията, ново строително разрешение не може да се издаде преди да е съборен съществуващия в обекта незаконен строеж. Това е очевидно предвидено, за да се мотивира инвеститорът да изпълни доброволно.
Моето голямо притеснение е, че инвеститорът ще "събори" незаконния строеж само на хартия, и след това за броени дни през зимата ще го "построи наново", съвсем същия!
Община Царево е общината на чудесата, изобщо не бих се учудил ако това се случи. За да не се случи, трябва ДНСК, Дирекцията на ПП "Странджа" и всички заинтересовани граждани да си отварят очите много добре.
Аз лично вече съм сигнализирал Дирекцията и нейни служители редовно ще наблюдават обекта, за да могат да установят във всеки момент дали незаконният строеж е бил премахнат наистина, или това се е случило само на хартия.


Приетият на скоро ОУП на Царево не направи ли комплекса Златна перла законен? Сега според този план комплексът не се намира в природния парк Странджа.
Не, категорично не, макар че имахме такива опасения, и инвеститорът точно това твърдеше в съдебното заседание.
Територията на парка може да се променя само от МОСВ, в резултат на специална процедура по Закона за защитените територии, каквато никога не е провеждана.
Никакъв устройствен план не може да промени границите на парка; с плана общината може да предвиди строителство, но то може да се реализира или ако е допустимо от режима на парка, или след като се проведе процедурата по Закона за защитените територии за изключване.
ВАС беше категоричен и по този въпрос - наличието на план няма никакво отношение към този въпрос, т.е. каквито и планове да приемат общините, (или МРРБ както е в случая) те не могат да засегнат по никакъв начин парковете. Това важи не само за Парк Странджа, но и за Рила и за всякъде другаде...


Става въпрос за вилно селище - възможно ли е ВАС да препотвърди само тези три решения на бургаския окръжен съд, а останалите седем не. Тоест възможно ли е комплексът да остане частично незаконен?
Теоретично е напълно възможно - още повече, че делата се гледат от различни състави и всеки съдия има своя собствена преценка. Но доколкото фактите са еднакви, а съдиите прилагат един и същ закон, това би било абсурдно.


Явно строително разрешение в България се издава сравнително лесно...
Да, особено ако инвеститорът е с добри контакти с местната власт. Има инвеститори, които могат да получат разрешително да си построят хотел и на самия връх Мусала, ако решат.
Причините са много, но основната е децентрализацията на процеса. Всичко е в ръцете на общинския кмет, (и назначения от него главен архитект), има общини, в които кметовете са буквално като секретаря на окръжния комитет на партията едно време, или като местния феодал още по-отдавна.
Общините категорично нямат капацитет да прилагат адекватно закони като ЗУТ и ЗООС, чиято цел е да осигурят не какво да е развитие, а устойчиво развитие. Затова курортите ни се превръщат в панелни комплекси люлински тип...


Възможно ли е решението на ВАС да се обжалва извън България?
Не. Бих се радвал ако можеше, защото където и да било в Европа Краш ще загуби още по категорично.

петък, 20 юни 2008 г.

Империята отвръща на удара

По идея на Сдружението на собственици на земи в Иракли Общинския съвет наложи забрана за разполагане на палатки. официалният мотив е, че палаткаджиите замърсяват плажа. Палаткаджиите обикновено си отнасясяме със себе си всички наши, а и доста чужди боклуци от всяко място на което ходим, и освен това сме организирали поне 3 чистения на Иракли за последните 2 години, но това разбира се може да се оспорва. Това което е безспорно обаче е че Общинския съвет не се е загрижил за чистотата на самия град, който прилича на кочина дори и преди да започне туристическия сезон, но се загрижи за опазването на един див плаж на 50 км от града! За сламката се хващат, а не гледат собствените си греди се казва на народен език. На юридически език пък се казва превратно упражняване на власт - със забраната се цели уж едно, а се постига съвсем друго. Цели се чистотата на общината, а не се постига нищо друго освен репресия над палаткуващите. Което си е просто за отмъщение за дето някои (!) от палаткуващите спряхме (засега) строежа на суис пропъртис.... Империята отвръща на удара!

За законосъобразността на самата забрана може и да се спори, може и горното да не е убедително за много хора. Решил ОС да се заеме с чистотата на Общината, решил да почне от краката за главата, негова си работа - местно самоуправление е това, каквото си иска ще прави ... Само че като погледнем санкцията за нарушаване на забраната - от 500 до 5000 лева - нещата започват да стават очевадно прозрачни. Защото забраната за разполагане на сергия без разрешение по същата наредба се наказва с глоба до 300 лв., глобата за неразрешени строителни работи е до 500 лв., за самоволно завземане на части от улици – до 500 лв. Незаконното строителство очевидно не е общественоопасно и общината го наказва с максимум 500 лв., но разпъването на палатка си е явно истинско престъпление и се наказва с 10 пъти по голяма глоба! И наистина, глоби в този порядък се предвиждат в Наказателния кодекс за тъкмо за престъпления - деяния с висока степен на обществена опасност, като изнудване (чл. 213а – от 1000 до 3000 лв.), безстопанственост (чл 219 – 5000 лв.), подкуп (чл. 301 – 5000 лв.), а глобата за маловажни случаи на кражба е едва от 100 до 300 лв. (чл. 194, ал. 3).

Сравнението с нарушения и съответните наказания, които са сходни с разполагането на палатка, налага заключението че предвиденото наказание от 500 до 5000 лв. е драстично несъразмерно с нарушението. Това е нарушение на принципа на съразмерността, въведен в България с чл. 6 от Административно процесуалния кодекс, който е задължителен за Общинския съвет и когато е нарушен имаме случай на незаконосъобразен административен акт, който следва да бъде отменен от съда.

Жалбата до Административен съд Бургас е вече подадена, но за съжаление тя не спира приложението на оспорваните нормативни актове. Въпреки това, ако на някой му бъде наложена глоба от 5000 лева въз основа на тази наредба той или тя може да обжалва наказателното си постановление със същите аргументи: видно от размера на санкциите предвидени за сходни нарушения, наложената ми глоба е в нарушение на законовото изискване за съразмерност и следва да бъде отменена ....

Мога да си представя че палаткаджиите няма да се уплашат от забраната, общинарите (или по скоро сдружението на собствениците!) ще се втурната да налагат глоби, които пък ще бъдат масово обжалвани. За ужас на несебърските съдии ще им се отвори доста работа през август....

четвъртък, 24 април 2008 г.

Да съдим държавата за унищожаването на националната собственост Рила ?

Получихме наскоро от Натура майл-листа едно писмо с въпроси и с едно много полезно наблюдение - че в Рила освен всичко друго инвеститорът нарушава НАШЕТО право на собственост:
Може ли да заведем жалба до Европейския съд за правата на човека срещу държавата в лицето на администрацията, примерно по Член 1 от допълненията към конвенцията, а именно Защита на собствеността: Всяко физическо или юридическо лице има право мирно да се ползва от своите притежания. Никой не може да бъде лишен от своите притежания освен в интерес на обществото и съгласно условията, предвидени в закона и в общите принципи на международното право.

Рила, на икономически език, е публично благо, т.е. никой не може да отнема правото на друг. Нещо, което вече направи община Сапарева баня като прехвърли 20 декара от парка към общинската собственост.


Какви са възможностите ни като граждани и НПО организации да съдим община Сапарева Баня, Рила спорт за нарушаване на 9-те закона, които нарушават??? Очевидно прокуратурата блее и бездейства, за което може да се съди държавата в Страстбург?

Може да поразширим идейката и да пращаме жалби до всички институции - прокуратура, МС, различните министерства и да им се оплакваме първо от едната, после от другата, че не са си свършили работата и т. н. С една дума: да ги спамим и да затрупаме администрациите им с работа. И аз не съм юрист, та ако се прегърне идеята, ще съм благодарен да видя някакъв юридически алгоритъм за спам на държавна администрация :) . И най-накрая 7 500 000 жалби от български граждани да се депозират в Страсбург :)


Отговорът е, че за съжаление точно в Страсбург възможностите да съдим държавата за Рила клонят към нулата.


Рила на икономически език е наистина публично благо, но за опазването му трябва да се грижи тъкмо държавата, която в нашия случай си има демократично избрано правителство. Това че НИЕ сме си избрали (или сме допуснали да се избере!) калпаво правителство си е наш проблем и не може Страсбург да ни го реши.


Европейската конвенция за правата на ЧОВЕКА пази само индивидуалната собственост на отделните граждани, защото държавата/обществото може да реши да жертва някое отделен човек, или някое малцинство заради мнозинството. Няма как международна институция обаче да пази цялото общество (или в случая обществената собственост) от собствената му държава.

В Люксембургския съд нещата са малко по достъпни, доколкото нашето биоразнообразие е не само наше си публично благо, а и европейско такова. Затова европейските граждани, които нямат възможност да влияят на българското правителство чрез демократичния политически процес, имат възможност да му въздействат чрез Комисията и евентуално чрез съда в Люксембург. Но и тук възможностите са ограничени, защото древната мъдрост казва ЕС помага, но в кошара не вкарва :-)

Обърнете внимание обаче, че в други случаи се противопоставят права на собственици (да строят каквото си искат) срещу природа и даже ни представят за някакви нови комунисти... В случая с Рила обаче пейзажа е толкова оплескан, че дори и собственическите аргументи са на наша страна - Националния парк е държавна, не частна собственост, в която са се настанили някакви нахалници, които си строят лифт. Има няколко абсолютно безпорни неща: 1. Нито Рила Спорт, нито който и да било, е получавал концесия да строи или ползва лифт в парк Рила (в Пирин нещата са малко по-законни, Юлен си имат концесия, друг е въпроса дали и колко си плащат за нея); 2. По-голямата част от лифта се строи в границите на парка 3. Според Закона за собствеността, собственикът на земята е собственик и на постройката. Следователно лифта ще бъде построен в държавна земя и ще бъде държавна собственост. Аз лично ще черпя човека, който ми отговори на какво основание Славейко Стайков ще къса билетчета за тоя държавен лифт и докога ще може да го прави...

Та с една дума тук става дума не за балансиране на право на собственост (защитено от чл.17 от Конституцията) срещу право на чиста природа (чл.15 от Конституцията), какъвто е случая в Иракли например, а за нарушение и на двете права без никакво правно основание зна инвеститора. Все едно да се настаня в сградата на МОСВ например (също публична държавна собственост като парка) и да си отворя там адвокатската кантора, като се позовавам на разрешително от столична община (единственият формално читав документ на Рила Спорт е строителното им разрешително, издадено от община Сапарева баня)! Забавното е, че според Наказателния кодекс има само кражба на движими вещи, защото на никой не му е хрумнало, че някой ден в милата ни родина ще почнат да се крадат и цели паркове!

вторник, 22 април 2008 г.

Ден на земята


КОГА и КЪДЕ?

Велико Търново – пред Общината, 18 часа
Варна - пл.Независимост, 18, 30 часа
Пловдив - Копчетата, 18 часа - Мария Георгиева
Габрово - пред Общината, 18 часа

София
От 14:00 до 20:00 на следните 5 инфо-спирки:
- в градинката между СУ „Св. Климент Охридски” и Парламента – за чиста и зелена градска среда;
- на ъгъла на бул. Витоша и бул. Патриарх Евтимий – за вредите от цианидните технологии при рудодобива и проекта АЕЦ "Белене";
- на пл. Света Неделя – за презастрояването на Черноморието;
- на Попа – за велоалеите в София;
- пред Народния Театър – за Национален парк Рила, ски-курортите и алтернативния туризъм.
- на езерото Ариана се открива фотоизложбата „ЗЕМЯТА ОТДОЛУ”

16:00 Състезание между градски транспорт, автомобил и велосипед
(за повече инфо виж: bikevolution-bg.org[
17:30 В двора на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски” – дискусии, форум-театър и среща за велошествието

18:30 Събиране за вело-шествието на „Велоеволюция” – в двора на Ректората на СУ
19:00 Начало на вело-шествието на „Велоеволюция” – от СУ през Попа до пилоните на НДК

19:30Пешеходно и вело-шествие – пилоните на НДК
19:45 Тръгване на пешеходно и вело-шествие – НДК – бул. Витоша – ул. Граф Игнатиев – Сцената в Борисовата градина

20:30 Концерт „МУЗИКА ЗА ЗЕМЯТА” – на Сцената в Борисовата градина:
Попара http://www.poparamusic.com
Арабел Караян http://www.arabelkarajan.com
Root Souljah http://www.myspace.com/rootsouljah
И футбол, и шахмат
Гологан
Гласове на ветровете
и др.

(това съвсем не са всички музиканти, които се чувстват част от музиката на Земята, скоро на www.iskampriroda.org и другите)

Организатори:
Коалиция "За да остане природа в България"
Екологично сдружение "За Земята"
Сдружение "Велоеволюция"
Фондация "ЕкоОбщност"
Гражданска група "Граждани за Рила"
Българска фондация "Биоразнообразие"
Информационен и учебен център по екология
Университетски клуб за опазване на природата UNECO
коалиция "БелеНЕ"

Със съдействието на Столична община

Медийни партньори:
Радио Тангра
Радио Z-Rock

Част от групите на "Граждани за Рила" също ще организират акции по градове. За да се свържете с групата във вашия град, пишете на saverila@gmail.com.

понеделник, 31 март 2008 г.

арестите при еко-протестите са незаконни

В понеделник, 31 март, от 11ч в София прес ще има пресконференция на сдружение Български хелзинкски комитет. БХК подкрепиха финансово всички дела срещу полицията за незаконно задържане по време на екологичните протести през 2007 год. Ако не знаете, правото на мирно събрание и на мирен протест е основно човешко право. Пише го и в Конституцията.

Ще се представи резултата от многобройните съдебни дела за установяване незаконния характер на задържанията. По повечето вече има решения на съда. Подробности - на прес-конференцията:
http://www.bghelsinki.org/index.php?module=news&lg=bg&id=1077

Ще припомня само някои факти:
- на протеста от 17.2.2007год. на ул. Сан Стефано за Натура2000 (т.нар. пижамена разходка) бяха арестувани 4-ма участници и им бяха наложени глоби от по 100лв;
- на протеста от 2.7.2007г. на Орлов мост и Синьото за запазването на ПП Странджа бяха арестувани 37 души, от които 3-ма непълнолетни. Един от непълнолетните бе освободен "с врръзки", на останалите бяха издадени заповеди за задържани и им беше наложена глоба от 50лв на калпак;
- на протеста от 29.8.2007г. за НП Рила върху пешеходната пътека на ул. Раковска и ул. Рачо Димчев (картонен хотелски комплекс) беше арестуван ст.н.с.IIст. в БАН д-р Стоян Бешков, шеф на отдел в Природонаучния музей, ведно с двете си кучета, докато наминал да нагледа протеста;
- на 4.9.2007г. на протеста ок. паметника на В.Левски бяха арестувани 2-ма участници.

Заведени бяха дела срещу общо 12 заповеди за задържане, избрани бяха разнообразни случаи. Обжалвани бяха и множество забрани на Столична община срещу редовните четвъртъчни протести пред Министерски съвет за Натура2000. Резултатът от делата ще се съобщи на пресконференцията.

Ще се обсъдят и още две теми - правата на децата в институциите и неравунството на жените у нас.

неделя, 17 февруари 2008 г.

Има нещо сбъркано...

Познайте кой е авторът на следното изказване:
а) Краси Гергов
б) Министърът на икономиката
в) Шефът на фирма "Краш 2000"
д) Заместник министър на околната среда и водите
"Регионалният министър Асен Гагаузов заяви, че голф туризмът е най-щадящият природата, а еколозите са на обратното мнение. Вие какво мислите?
- Аз лично съм голфър. Мога да кажа, че тази игра е чудесна. Тя може да се играе от 5-6-годишни деца до 80-90-годишни старци. Не изисква особени физически натоварвания, свързана е с контакт с природата и затова е прекрасна. Лично аз подкрепям изявлението на министър Гагаузов и смятам, че устройването на голф игрища е максимално щадяща природата дейност, която наистина не засяга в значителна степен околната среда. Бил съм на игрища в други държави, където има изключително голямо биоразнообразие. Те представляват нещо като минирезервати, където има и водни площи, и залесяване, и затова има и голямо биоразнообразие, включително и на редки видове. Не зная откъде идват притесненията."

Ако никой не е познал от първи път, че верният отговор е д) грешката не е във вас. Както имах възможност наскоро да кажа лично на г-н Чавдар Георгиев, каквото е името зад автора на горната мъдрост (http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=459994), България има две министерства на икономиката, и нито едно на околната среда!
Аз лично предлагам по повод на това интервю да поискаме оставката на заместник-министъра, който не знае какви проблеми създават голф игрищата за биоразнообразието.

Може би идва края на строителния бум:

Financial Times: http://www.ft.com/cms/s/0/93d152d8-d66a-11dc-b9f4-0000779fd2ac.html
и на български: http://news.ibox.bg/news/id_534832123
Британците губят интерес към имотите ни, идат руснаци
Росица Талева

Британците губят интерес към имотите в българския ски-курорт Банско, пише в днешното си издание британският вестник Файненшъл таймс.
България губи привлекателността си за британските купувачи на имоти. Половината от тях сега се опитват да продадат собствеността си и да се изнесат другаде.
Сред основните причини за това са, рязкото застрояване в Банско и Слънчев бряг, прекалено голямо предлагане на по-евтини апартаменти, както и силното влошаване на инфраструктурата.
Около 85% от британските инвеститори си купили имоти, без да са посещавали България.
Пълният текст тук
Още по темата от тук: http://pazari.dnevnik.bg/show/460507/

Добрата новина е, че с отлива на британците финансирането на безумните строежи може би ще свърши. Ако те наистина се опарят, може да започнат да продават построените си вече апартаменти на новопоявяващите се руснаци, гърци и (по мои лични наблюдения) скандинавци.
Лошата новина е, че вредите за много прекрасни природни кътчета вече са станали, и няма кой да ги поправи. Още по-лошата новина е, че строителните фирми вече са си направили печалбата, отговорните министри са си взели вече рушветите и няма да си извлекат никакви поуки от историята си. Загубите, както винаги остават за нищо неподозиращите дребни британски инвеститори, които губят своите lifetime savings и още по-невинните следващи поколения българи, които няма да могат никога видят Седемте езера, Иракли, Банско, такива каквито бяха...