четвъртък, 27 май 2010 г.

Печелим Странджа!

Спечелихме делото срещу Становището по Екологична оценка на проекта за изменение на Общ устройствен план на Община Царево!