неделя, 29 ноември 2020 г.

Нов прецедент: Проучване и добив на вече проучени находища на полезни изкопаеми

Нов съдебен прецедент на Върховния административен съд налага съдебен контрол върху десетилетната гешефтарска схема на Министерство на енергетиката по издаване на разрешителни за проучване на полезни изкопаеми върху вече проучена площ, които автоматично водят до разрешителни за добив на тези изкопаеми без търг и без концесионна процедура. Това е Решение № 8688 от 02.07.2020 г. по адм. дело № 799/2020 г. на Петчленен състав на ВАС.