вторник, 10 април 2018 г.

Черното е бяло, според главния архитект на София Здравко Здравков


Главният архитект на столицата Здравко Здравков не смята последните изменения с § 28 от ЗУЗСО за застрашаващи малките зелените площи и градинки в града. Даже гл. арх. вижда в § 28 начин да се, хм... запазят зелените площи. Според него. И дори терени за строителство да станат нови зелени площи по реда на § 28 от ПЗР на ЗУЗСО (sic!!)

В интервю за в-к "24 часа" гл. арх. Здравков си позволи да разясни § 28 в напълно обратния смисъл на това, което депутатите са написали черно на бяло в текста на разпоредбата. Изглежда това не е грешка или объркване от негова страна, а той наистина си мисли така, защото повтори тази си заблуда в студиото на БНТ на 4 април 2018 год. - вижте видеото тук, след минута 7':30''

Вярваме в добрата воля на арх. Здравков и се радваме, че вижда нещата с розови очила. Утре обаче ще дойде нов главен архитект, или пък инвеститори ще обжалват отказ да им се промени ПУП, или пък районни кметове и гл. архитекти ще почнат да променят ПУП на парче, малко по малко. И така зелени площи ще изчезват една по една. И всеки пък с основание § 28 от от ПЗР на ЗУЗСО. 

Не е нужно да си изпечен юрист, а само да разбираш български език. Текстът на § 28 е пределно ясен езиково и смислово. Според нас гл. арх. Здравков дори не е прочел финалния текст на закона, така както е приет от депутатите на 28 март 2018 год. Няма да ви занимаваме с "граматическо тълкуване", както го наричаме ние юристите. Всеки е ходил на училище, няма да ви повтаряме какво е "страдателен залог", какво е "подлог" и "сказуемо" в структурата на едно съставно изречение. Ще покажем обаче какво е старата положение, преди действието на тази разпоредба и какво ще бъде новото положение, след действието на § 28 от ПЗР на ЗУЗСО. 

Обектът на тази разпоредба: 

Обект на разпоредбата на § 28 от ЗУЗСО са подробни устройствени планове, значи ПУП. Това е подлог в страдателен залог в структурата на това изречение. Означава онова нещо, дето се променя чрез действието на разпоредбата. 

Какъв точно ПУП: 

В § 28 пише това: "Влезлите в сила или одобрените до влизането в сила на този закон подробни устройствени планове, с които поземлени имоти, попадащи в устройствени зони извън посочените в чл. 10, ал. 2 и 3 са предназначени за озеленени площи за широко обществено ползване...". С това подчинено определително изречение законодателят уточнява какъв точно ПУП попада под действието на законовата разпоредба. Първото условие е този ПУП да е стар, значи да е приет преди 2018 година и подробен анализ има в предишния пост по темата.
Второ, този ПУП ще да е такъв, "...с които поземлени имоти, попадащи в устройствени зони извън посочените в чл. 10, ал. 2 и 3 са предназначени за озеленени площи за широко обществено ползване..." Значи две неща: 
1.) старият ПУП отрежда имотите като озеленени площи за широко обществено ползване
2.) имотите са извън “Зелената система” на СО, дефинирана в чл. 10, ал. 2 от ЗУЗСО (а такива има много). 
Така под ударите на тази разпоредба попадат имоти извън Зелената система по ОУП от 2009 год., за които стар ПУП предвижда да са зелени площи за широко обществено ползване. Това е старото положение за тези имоти, т.е. преди действието на разпоредбта. 

Какво е действието: 

Глаголът в тази разпоредба е "могат да се изменят". Значи тия ПУП се изменят, а изменение значи да стане нещо друго, нещо различно от старото положение. Така, ако старото положение е зелени площи за широко обществено ползване, тогава новото положение какво ще бъде? Ами ПУП ще бъде нещо различно, нали затова се "изменя". Така ПУП вече няма да предвижда да бъдат зелени площи за широко обществено ползване. Урбанистите и архитектите наричат това "преотреждане", защото с изменение на ПУП терените се отреждат за друга, различна дейност/предназначение. 

Ясно като бял ден. За всеки инвеститор, съд, ДНСК, общински съветник, районен кмет, главен архитект на район, нов главен архитект на София. Всеки ще тълкува и прилага § 28 именно така и малки зелени площи няма да останат. Дори гл. арх. Здравков ще започне да разбира и прилага разпоредбата така, както е написана - след като я прочете, разбира се. 

Лъже ли главният архитект на София? 

Да се нарича черното бяло по всички медии не прави чест на арх. Здравков. Не знаем кой от депутатите го лъже безобразно (вносители на закона можете да видите тук), очевидно обаче гл. арх. Здравков въобще не е чел новата разпоредба на § 28 от ЗУЗСО. Пише си черно на бяло, че имоти дето са зелени площи се променят в нещо друго по силата на този точно § 28. 

Цитат от интервюто по БНТ: "Защитихме изрично зоните, т. нар. междублокови пространства, като градинки". А също и това: 
"Категорично ви заявявам, че с направените промени всички квартални градинки са включени като терени за широко обществено ползване. Те попадат под една специална защита на чл. 10 и чл. 11 от ЗУЗСО и не могат да бъдат променяне за нищо друго, освен за терени за озеленяване." 
Излиза, че гл. арх. Здравков вижда в разпоредбата на § 28 точно обратното на това, което е написано. С нейното действие се премахва защитата на чл. 10 и чл. 11 от ЗУЗСО. В старите текстове пише, че ПУП не може да се изменя в нещо различно от зелена площ, а пък в § 28 пише друго - ПУП вече е зелена площ за обществено ползване, който се "изменя". Един  път не може да се изменя, друг път път може. Проблемът е, че § 28 има предимство пред защитата на старите чл. 10 и чл. 11 от ЗУЗСО, както анализирахме в предишния пост

Цитат от изявление за в-к "24 часа": 
"...в закона се предвижда частни терени, които са озеленени, но са предвидени за строителство, да се защитят с решение на СОС" 
Гл. арх. Здравко Здравков директно лъже или се самозаблуждава с това твърдение. Категорично няма начин по тази разпоредба да направи имот, който не е зелена площ, да стане зелена площ. Причината е, че под нейните удари попадат само имоти, за които ПУП вече предвижда да са зелена площ, при това за широко обществено ползване (парк, обществена градинка). Резултатът от действието на тази разпоредба е този ПУП да се измени - значи ако е предвиждал преди зелена площ, като се измени, какво ще стане? - няма да предвижда вече.


Няма коментари:

Публикуване на коментар