четвъртък, 2 март 2017 г.

МОСВ узакони изсичането на Пирин (update)

Служебният министър на околната среда издаде решение за преценка да не се извършва Екологична оценка (ЕО) на твърде проблематичния проект за План за управление на Национален парк "Пирин" (ПУНП на Пирин) на скандалноизвестната консултанска фирма "Пролес инженеринг". Не стига това, но МОСВ допусна и предварително изпълнение с ново свое решение в 12 без 5 с цел да попречи на обжалването.  


Без еко-оценка за скандалния план за Пирин

В сряда, 1 март, МОСВ публикава окончателното решение в процедурата за преценка необходимостта от ЕО и за преценка необходимостта от Оценка на съвместимостта с европейската мрежа "Натура 2000" (известна още като т. нар. screening процедура на англ.). Решението собствено е да не се извършват такива оценки. Ефектът от тези решения е, че никой няма да изследва измененията измененията в ПУНП на Пирин, предлагани с проекта за нов план на "Пролес инженеринг". Така няма да се изготвя доклад по ЕО, няма да има доклад за оценка на съвместимостта със защитена зона "Пиран", част от "Натура 2000", съответно експерти-лесовъди няма да изследват колко ха ценни дървета ще бъдат изсечени; хидролози няма да изследват промените във водосбора на Бъндеришка река и другите планински реки, нито опасността от нови наводнения и кални порои в Банско; еколози няма да изследват изчезналите местообитания на ценни растителни и животински видове; а експерти по туризъм, ски и лавини няма да предлагат алтернативни решения за ски-зоната на в. Тодорка и околните върхове. На практика, премахва се всяко препятствие пред щенията на концесионера-нарушител "Юлен" АД за ски-зоната над Банско и нейното мегаломанско разширяване в североизточен Пирин, претворени в проекта на "Пролес". 
Мотивите на МОСВ са очевидно абсурдни: мащабните изменения в плана за управление на НП "Пирин" нямало как да повлияята на природата в националния парк. Общоизвестен факт е, че всяка намеса в този район на парка би било пагубна, а предлаганите изменения очевадно предвиждат мащабна сеч, изравяне и заравняване на терени, мащабно строителство вътре в планината и какви ли не едно от друго по ужасяващи безумия. 
Текстът на решението може да видите тук: http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17688 
Решението да не се прави ЕО и Оценка за съвместимост подлежи на обжалване в 14-дневен срок от всяка заинтересована страна. Предвид статита на Пирин като "национален парк", юридически всеки гражданин-планинар, туристическо дружество или екологично сдружение с нестопанска цел може да обжалва. Очакват се много жалби пред Върховния административен съд (ВАС). 

Предварително изпълнение

Само на следващия ден, 2 март, МОСВ позволи т. нар. "предварително изпълнение" на скандалното screening решение от предишния ден, което позволява моментално влизане в сила на решението да не се извършва ЕК и оценка за съвместимост. Така, дори то да се обжалва, това няма да попречи на влизането му в сила и изпълнението му. На практика, МОСВ си развързва ръцете съвсем скоро да издаде ново решение за окончателното одобряване на скандалния проект на "Пролес" за мащабни изменения в ПУНП на Пирин, значително ограничаващи  горската територията на парка и позволяващи мащабно строителство, сеч и земекопни работи. 
Срокът за обжалване на предварителното изпълнение е само 3-дневен (чл. 60, ал. 4 от АПК). При това положение срокът изтича на 5 март, понеделник, след 3 почивни дни заради националния празник на 3 март. Няма как да определим това като подъл опит на администрацията да лиши скандализираните граждани от възможност да подготвят и мотивират добре жалбите си срещу предварителното изпълнение. 
Текстът на решението можете да видите тук: http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17693
Прави впечатление, че предварителното изпълнение не се допуска служебно МОСВ (ex officio), а е по искане на Дирекцията на НП "Пирин", входирано на 28.2.2018 год. Очевидно чиновниците от дирекцията на парка, вместо да се грижат за опазване на горите, търсят начин час по-скоро да узаконят сечите и строителството. Дирекцията  на НП "Пирин" е на пряко подчинение на МОСВ и ръководството й бе назначено от предходния министър в МОСВ. 

Предиторията

"Пролес инженеринг" са определени от дирекцията на парка за проектант на изменението на ПУНП за Пирин след съмнителна обществена поръчка, когато останалите участници не бяха допуснати до откритата процедура за избор на изпълнител.  Откритата процедура бе прекратена след отстраняване на всички участници, но КЗК отмени прекратяването  с решение по жалба на Пролес, а впоследствие парковата дирекция определи за изпълнител Пролес. Предварително бе известно на медиите, че "Пролес инженеринг" обслужва вижданията на концесионера Юлен за бъдещето на ски-зона "Тодорка" и нейното мащабно разширяване в полза на пистовиия ски-спорт единствено, както и идеите на кмета на Банско за мегаломанско строителство на нови хотели. 
Изготвеният от Пролес проект бе остро критикуван от лесовъди и хидролози, както и от експерти по лавини и планински туризъм, като брутално увреждащ парка и пиринската гора. МОСВ (при старите министри) многократно връщаше проекта за доработки под натиска на общественото недоволство. 
Въпреки това, настоящи вариант на проекта за изменения предвижда строителство върху 12,5 пъти по-голяма площ от досегашната и сечи в горите върху 60% от площта на парка. 

Политическата отговорност

В служебния кабинет за МОСВ отговаря министър Ирина Костова, предложена от служебния премиер Огнян Герджиков (ex-НДСВ) и назначена от президента Румен Радев. 
Директор на Национален парк "Пирин" е Росен Баненски,  който е брат на зам.-кмета на Банско - Стойчо Баненски. Назначен е за шеф на парковата дирекция през декември 2013 год. от Искра Михайлова (ДПС), тогавашния министър в МОСВ в кабинета Орешарски. Като всички назначения на ДПС, той също е оставен на поста си при управлението ГЕРБ и втория кабинет на Бойко Борисов. 


Update 6 март, 15:30 ч: 

В денят на изтичането на 3-дневния срок за обжалване на предварителното изпълнение, министър Костова обяви, че ще отмени и издаде наново веднага своето решение за допускане на предварително. Целта е да има обществеността пълни 3 дни за обжалване на предварителното изпълнение, тъй като за решението от 4 март срокът за обжалване се пада почти изцяло в почивни дни. И двете решения обаче остават и МОСВ не ги оттегля. 
Към 17:15 ч и малко преди протеста излезе съобщение на сайта на МОСВ, че след разговор с президента, принципал на служебното правителство, министърката смята да оттегли решенията си да не се извъсшва ЕО и ОС на проекто за изменение на ПУ на НП "Пирин". До края на деня и на следващия ден такова оттегляне не е публикувано. 


Update 7 март: 

МОСВ публикува ново решение № 27/6.3.2017, с което "отменя" решението да не се прави екологична оценка и оценка на съвместимостта. Избраният подход е твърде проблематичен, тъй като министър Костова следваше да "оттегли" акта на осн. чл. 91, ал. 1 или 156, ал. 1 от АПК, това е най-безпроблемния вариант, когато все още няма никакви правни последици от оттегляния/отменяния току що издаден акт. При положение, че има жалби, актът се оттегля, съгласно чл. 156, ал. 1 от АПК. 
Отделно от това, накрая на решението пише, че отмяната подлежи на обжалване в 14-дневен срок, а това въобще не е вярно! Обжалване по чл. 91, ал. 2 от АПК е възможно само на новопостановен акт, заместващ оттегления/отменения - например, новото решение, с което се преценява да се прави екологична оценка на проекта на "Пролес инженеринг" за ПУ на НП "Пирин". А решението за оттегляне не е такъв акт. Не сме в хипотезата на  чл. 91, ал. 2 от АПК, тъй като няма отмяна на отказ и новопостановен акт, и няма обжалване по административен ред, съгл. чл. 82 от АПК. Дописвайки това неправилно изречение накрая на решението обаче, МОСВ отваря вратата за обжалване, съдебни разправии, бавене на топката и шиканиране - защото например само заради това изречение всеки може да обжалва и така да забатачи процедурата в съда.  МОСВ дори е улеснило обжалването, защото публикуваното днес решение № 27/6.3.2017 има съзнателно допуснати пороци - липсва посочено правно основание (вътре не е написано чл. 156, ал. 1 от АПК), липсват каквито и да било фактически основания. 
Явно си имаме работа със саботаж. Това е съзнателно и нарочно забатачване на казуса. Така се забавя екологичната оценка на проекта за изменение на Плана за управление на Национален парк Пирин. При това съзнателно и злоумишлено от страна на министърката, тъй като в МОСВ работят добри юристи с опит в административното право и те със сигурност са дали качествен правен съвет, но министър Костова нарочно е решила да подведе обществеността и своя принципал президента. Няма друго обяснение. 

Upddate 7 март, 18:30 ч: 

По данни на Борислав Сандов от "Зелените", вчера в медийно предаване министър Костова лично му e заявила, че щe "оттегли" проблематичните решения на МОСВ, като е употребила точно този термин и той веднага го публикува във Facebook. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар