вторник, 8 януари 2013 г.

Дюнигейт: експертна среща в МРРБ, пълен провал (обновена)


Експертна работна група между експертите на МЗХ, МОСВ, МРРБ и тези на природозащитните организации се случи на 8 януари 2013 год. при домакини от МРРБ. Експертната група имаше за цел детайлизиране на законодателните промени и бе разпоредена от премиера Бойко Борисов вчера, 7 януари 2012 год., при приключване на срещата в МС между правителството и представители на коалиция от природозащитни организации "За да остане Природа в България". Повод бе идеята законодателните промени да се внесат ведно с предложенията на МРРБ за промените в ЗУЧК, които вече се готвеха така или иначе.


Присъстваха експерти от министерствата:

 • Таня Милева, юрист, началник на кабинета в МРРБ
 • Лидия Станкова, директор на Дирекция "Устройство на територията" в МРРБ
 • Стоянка Илова, юристконсулт, МРРБ; 
 • експерти от Агенция по геодезия, катография и кадастър (АГКК); 
 • Даниела Ангелова, юристконсулт Изпълнителна агенция по горите (ИАГ); 
 • юристконсулт МЗХ; 
 • Мишо Михайлов, директор, Дирекция „Национална служба за защита на природата” в МОСВ
 • Ники Недялков, шеф на отдел „Натура 2000” в МОСВ; 
 • Роси Димова, експерт в отдел „Натура 2000” в МОСВ; 
 • Митко Стоев, шеф на отдел „Защитени територии” в МОСВ. 
Присъстваха експерти от природозащитните организации: 
 • Тома Белев, лесовъд, Председател на сдружение "Зелени Балкани"
 • Александър Дунчев, лесовъд, WWF
 • адв. Свилен Овчаров, юрист, PRO BONO група "Зелените адвокати. 

Общи впечатления:

За съжаление, трите ведомства (МРРБ, МЗХ и МОСВ) не успяха да намерят общ език помежду си, нито да постигнат сближаване на позициите с експертите на природозащитните организации. Четирите присъстващи страни имаха различия по всички детайли, като тълкуването на законите, термините и понятията, подходът при законодателните промени. Така бе отразено в прес-съобщението на коалиция "За да остане Природа в България", съдържащо извода на Тома Белев:
"Считаме, че днешната среща не беше достатъчна за сближаване на позициите и изработване на текстове, които да отразяват в пълнота постигнатите съгласия при срещата организирана от премиера г-н Бойко Борисов." 
(Обновяване:) Финалните предложения на МРРБ и на МОСВ съдържат влошаване защитата за дюните в ЗУЧК: http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=8&id=555
Мнението на природозащитниците: Регионалното министерство влошава защитата на дюните в законова промяна, подготвена, за да ги опазва по-добре

По Закона за горите:

След дълги разправии се постигнаха някакви отстъпки от страна на МЗХ да се запушат дупките ва закона, позволяващи заварените преписки да продължат по стари ред. МЗХ настояваха отново за изключение, за държавни инфраструктурни проекти и енергийни такива на НЕК, Булгаргаз и др. под. В крайна сметка пратиха такива изключения.

(Обновяване:) С финалните предложения на МЗХ дупката се запушва само за защитени територии и защитени зони, и само когато има дюни. Чака се становище от МОСВ по преписката, което ако не дойде не знаем какво се случва, изключват и продават, или не. Остава отворена врата в закона за злоупотреби с другите държавни гори, в разрез с желанието на премиера да се прекъсне възможността за подобни злоупотреби в бъдеще.


По ЗУЧК:

За наша огромна изненада, експертите на МРРБ и АГКК не смятат, че дюните попадат в зона "А" по ЗУЧК!!! С изключение на юристконсулта, всичките експерти тълкуват чл. 10, ал. 1 от ЗУЧК така, че дюните попадат в зона "Б" след разстоянието 100м от края на плажа (западния край, според АГКК). Излиза, според тяхното тълкуване, че дюните са зона "А" само в 100-метровата ивица, а после са били в зона "Б".

Ето текста на чл. 10, ал. 1 от ЗУЧК, за да прецените сами:
Зона "А" обхваща частта на акваторията на Черно море по чл. 3, т. 2, крайбрежната плажна ивица, пясъчните дюни и част от територията, попадаща в ивица с широчина 100 м, измерена по хоризонтала от границите на морския бряг или на морските плажове.
Обърнете внимание, че думите "пясъчните дюни" са в множествено число, а думата "попадаща" е в единствено число и очевидно се отнася до израза "част от територията", който също е в ед. ч. Така ограничението от 100 м. за зона "А" се отнася единствено до останалата част от крайбрежната територия, извън плажовете и пясъчните дюни. Самите дюни могат да са и по-далеч от 100-те метра и пак са в зона "А".

Предложенията на МРРБ за изменения в чл. 11 от ЗУЧК се създава противоречие в закона и крайно объркване, тъй като споменават, че е възможно да има дюни в зона "Б" - в разрез с императивното правило на чл. 10, ал.1  от ЗУЧК, че дюните са само в зона "А". По този начин МРРБ предлага de jure да се намали защитата на дюните в закона.

За нас мястото на дюните в зона "А" е ясно и не следва да се пипа: дюните са винаги в зона “А”, дори да се нахождат на разстояние по-голямо от 100 м. от западния край на плажа.

Настоявахме за спазване на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК, а именно: пряко геодезическо заснемане и отразяване на дюните в кадастъра. Това е старо искане на природозащитниците: http://forthenature.org/news/2568 . Уви, нашите виждания не бяха чути, нито разбрани. От МРРБ и от АГКК вкупом ни заявиха, че това е невъзможно, че в кадастъра отразяване са прави само за цели имоти, не за зони или територии. АГКК заявиха в прав текст, че дори зона "А" по ЗУЧК не е отразена в кадастъра (sic!!). Според нас това пречи на прилагащите органи в лицето на главни архитекти, кметове, общински съвети, съдилища. Пречи и на контролните органи, както показва скандалът с несебърските дюни - като ДНСК. Как те да разберат кои имоти и кои части от имоти са в зона "А" !?!

МРРБ опита да прехвърли горещия картоф към МОСВ, като ги задължи да направят всички дюни защитени територии по смисъла на ЗЗТ (напр. природни забележителности, защитени местности, природни паркове и др.) с нарочни заповеди. Това е на практика невъзможно да се случи в близките 10 години, защитени територии не се обявяват толкова лесно.

Ние контрирахме с писмено предложение АГКК да отрази наличието на дюни за всички имоти, в които има дюни. С това имотът върви към актуване към публична държавна собственост по чл. 6, ал. 1 от ЗУЧК. Ако част от имота не съдържа дюни, нека частният собственик си го раздели и извади тази част.

МРРБ предложи определение на дюните, което ние приехме като удачно, с леки поправки.

(Обновяване:) МОСВ предлага изменения в ЗУЧК, които допускат възможност дюните да бъдат общинска собственост. Към момента има императивна правна норма в ЗУЧК, че те са публична държавна собственост. Вместо да се ангажират с мерки за прилагане на закона, който действа от четири години, МОСВ също като МРРБ явно иска да отслаби защитата върху дюните и да ги даде в ръцете на корумпирани общини.

Закон за устройство на територията (ЗУТ): 

МРРБ категорично се обявиха против всяко овластяване на гражданите, дори на непосредствените съседи, да получават информация за готвени проекти за ПУП или за бъдещи строежи (инвестиционни проекти). Експертите от МРРБ приеха единствено да се публикуват в интернет вече приетите и одобрени ОУП и нашето предложения за публикуване и на проектите на ОУП.

Не допускат обжалване на ОУП и строителни разрешения. Експертите на МРРБ приемат единствено за имоти в защитени територии или защитени зони от "Натура 2000" да се позволи обжалване от всички заинтересовани страни, извън кръга на богоизбраните по чл. 131, ал.2 и чл. 149 от ЗУТ.  При това само за ПУП, не и за ОУП или за строително разрешение. Това не решава проблема, тъй като не съвпада с понятието "заинтересована общественост" по Орхуската конвенция. Често промени в имоти извън защитената територия засягат самата територия.

Тези позиции по ЗУТ не адресират констатациите на Комитета за съответствие с Орхуската конвенция.

Експертите от МРРБ освен това не приемат да се поправят изключително скандалните последни поправки в ЗУТ от есента на 2012 год., а именно: премахване предимството на ОУП пред ПУП, позволяване на ПУП да не е съобразен с ОУП, орязване правомощията на ДНСК при контрол по строителството от IV-та до VI-та категория строежи.

(Обновяване:) МРРБ е приело едно от нашите предложения, а именно проектите за ОУП да се публикуват още на ниво проект.

Законодателни предложения:

Не се стигна до общи законодателни предложения. Изглежда МРРБ ще внесат първоначалните си виждания по ЗУЧК, без да се съобразяват с позицията на МОСВ, нито с предложенията на природозащитните експерти. Нито едно от нашите предложения не бе прието, дори не бе дискутирано, а посрещано враждебно (изключение прави единствено Лидия Станкова, ксперт по ОУП и ПУП). Единствено промените в ЗГ ще бъдат внесени като консенсусни с МЗХ.

Почти пълният текст на предложенията ни e публикуван тук: http://forthenature.org/news/2573
Финалните предложения на МРРБ и на МОСВ съдържат влошаване защитата за дюните в ЗУЧК: http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=8&id=555


Накратко:

Експертната среща в МРРБ се оказа пълен провал. Нито едно от обещанията на правителството и министрите не бе удържано от експертите на трите министерства: МРРБ, МЗХ и МОСВ. Демонстрираната политическа воля от премиера и тримата ресорни министри се оказа разбита експертите в техните министерства.

Нещо повече, предложените законодателни промени влошават сегашната законова защита за дюните в ЗУЧК. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар