понеделник, 7 януари 2013 г.

Дюнигейт: среща с премиера и министри

Днес, 7 януари 2013, се случи среща на представители на природозащитните организации от Коалация "За да остане Природа в България" с премиера Бойко Борисов и ресорните министри. Поводът, разбира се, бе т. нар. "Дюнигейт" или разкритията около скандалните злоупотреби с държавни горски територии между Несебър и Равда и последващото им застрояване, съпроводено с унищожаване на включени в Натура 2000 дюни.


Присъстващи представители на правителството: 
 • Бойко Борисов, премиер; 
 • Лиляна Павлова, министър, МРРБ; 
 • Мирослав Найденов, министър, МЗХ; 
 • Нона Караджова, министър, МОСВ; 
 • инж. Милка Гечева, Началник, ДНСК; 
 • Таня Милева, началника на кабинета в МРРБ; 
 • началника на кабинета в МЗХ; 
 • Стоянка Илова, юристконсулт, МРРБ; 
 • юристконсулт МЗХ; 
 • юристконсулт МОСВ. 
Присъстващи представители на природозащитните организации: 
 • Тома Белев, сдружение "Зелени Балкани"; 
 • Петко Цветков, Българска фондация "Биоразнообразие"; 
 • Стефан Аврамов, Българска фондация "Биоразнообразие"; 
 • Александър Дунчев, WWF; 
 • Катерина Раковска, WWF; 
 • Любомир Костадинов, юрист, WWF; 
 • адв. Свилен Овчаров, PRO BONO група "Зелените адвокати". 
На срещата се постигна съгласие за: 
 • премахване на дупките в закона, облагодетелстващи заварените случаи по ЗГ и ЗУЧК; 
 • изменения в ЗУТ за подобряване контрола над общините и 
 • изменения в ЗУТ за овластяване на гражданите да защитават интересите си сами, съгласно решението на Комитета за съответствие на Орхуската конвенция от 28 септември 2012 год. Премиерът изрично изрази симпатия към подобна политика; 
 • изменения в ЗУТ за подобряване информираността на гражданите за готвени ОУП, ПУП и строителство, още преди одобряването им от съответния орган - по примера на Столична община и нейния интернет-сайт с графична информация и публикувани проекти
 • промени в природозащитното законодателство (ЗООС и ЗБР) за повече прозрачност и публичност, оповестяване на по-ранен етап на процедурите по ОВОС, ЕО и оценки за съвместимост с Натура 2000 зоните. 
Стенограма от срещата има тук: 

Детайлите бяха оставени за експертна среща на следващия ден, 8 януари 2013 год. при домакини от МРРБ. Прие се законодателните промени да се внесат ведно с предложенията на МРРБ за промените в ЗУЧК, които вече се готвеха така или иначе. 

Обновяване: Експертната среща на следващият ден в МРРБ се оказа пълен провал. Нито едно от обещанията на правителството и министрите не бе удържано от експертите на трите министерства: МРРБ, МЗХ и МОСВ. Ето информация за хода на експертната среща:
Дюнигейт: експертна среща в МРРБ, пълен провал (обновена).

Резюме на дискусията за ЗУТ: Медиапул: И премиерът потърпевш от “законно” строителство


Няма коментари:

Публикуване на коментар