четвъртък, 11 април 2013 г.

МОСВ повтори пред съда тезата на "Юлен" къде може да се строи в Пирин


София, 11 април 2013 г. - Прес-съобщение на коалиция "Да остане природа в България" – На открито заседание пред петчленен състав на Върховния административен съд тази сутрин се гледа дело №3290/2013 срещу строителството на нов ски лифт в местността Платото в Национален парк Пирин, заведено от организация от коалицията „За да остане природа в България“.

Делото е ключово с оглед на разгорилия се конфликт и множеството нарушения в концесията за ски зона Банско. То ще създаде прецедент, тъй като от изхода му зависи как ще се тълкува концесионния договор и всички инвестиционни предложения на концесионера „Юлен“ АД за срока на договора до 2031 г.

На заседанието юристконсултът на Министерството на околната среда и водите прие дословно тезите на „Юлен“ и най-скандално заяви пред съда, че концесионерът има право на стопанска експлоатация и строителство върху цялата територия на териториално-устройственияплан (ТУП) на ски зона Банско, който възлиза на площ от 1474,62 ха.

Това некомпетентно твърдение е в рязко противоречие с концесионния договор, който ограничава площта за стопанска експлоатация и застрояване до 99,55 ха. Де факто това ще позволи да се изсекат и застроят над 1000 ха вековни гори в Национален парк Пирин, който е изключителна държавна собственост. Това разобличава заявената позиция от новия служебен министър Юлиан Попов в защита на държавния и обществен интерес и природата на Пирин.

Според природозащитниците пледирането на МОСВ пред съда представляват официално признание на екоминистерството, че подкрепят претенциите на концесионера „Юлен“ да експлоатира и застроява многократно по-голяма площ от Национален парк Пирин - площ, за която не заплаща и в която сечта и строителството са забранени.

Така се предрешава делото, което ще послужи за прецедент за „Юлен“ АД и ще оголи защитата не само на Пирин, но и на всички други защитени територии и градски паркове. От тезата на министерството следва, че не е нужно да се променя дори Плана за управление на Национален парк Пирин, за да се разреши сечта и строителството, защото планът няма предимство пред териториално-устройствения план на ски зона Банско.

За сравнение, пледирането на Върховна администратина прокуратура по делото бе изцяло в защита на публичната собственост и обществения интерес. Административният прокурор обоснова противоречието на новия строеж със закона, плана за управление и надхвърлянето на разрешената площ по концесионния договор като призова съда да признае строежа за незаконосъобразен. 

Коалицията "За да остане природа в България" счита, че министър Юлиан Попов продължава да защитава застрояването на Национален парк Пирин, разрешено от министрите Нона Караджова и Евдокия Манева. Екоминистерството и „Юлен“ са на една позиция на това скандално и прецедентно дело. Вчерашната среща за Пирин, организирана от екоминистерството, също потвърди това впечатление.

Коалицията „За да остане природа в България“ очаква министър Юлиан Попов незабавно да промени тезата на МОСВ пред Върховния съд по делото, както и незабавно да отмени решението на предшественичката си Нона Караджова за промени в плана за управление на Национален парк Пирин.

Само така той може да разсее основателните съмнения, че изначало е назначен да защитава икономически и монополни интереси, както и да възстанови доверието към него. Природозащитниците напомнят на министър Попов, че неговото министерство има функцията да защитава природата и публичната собственост в интерес на обществото. За мнозинството граждани на България случаят Пирин е тест за моралните и професионални качества на един министър. 

Допълнителна информация:
- Териториално-устройствения план на ски зона Банско от 2001 г., където са упоменати къде точно са 99,55 ха от концесията е на
http://forthenature.org/upload/documents/2011/04/TUP-Cast-Aktualz-04-1.pdf Обърнете внимание на площите в таблицата долу ляво, "Баланс на територията": 
8 СКИ СЪОРЪЖЕНИЯ 15.39 ха 
9 СКИ ПИСТИ АЛПИСКИ ДИСЦИПЛ. 80.67 ха 
10 СКИ ПИСТИ ЗА БЕГ. ДИСЦИПЛ. 4.25 ха
Общата площ на тези три графи ви дава 100.31 ха, в коите се вмества концесионната площ от 99.55 ха по чл.1.1. от договора, в която влизат съоръженията по Приложение 1 от договора, като се извадят съоръженията към някои от сградите по Приложение 2 от договора. 

- Публични анализи, документи и решения на компетентните органи, които предполагат наличието на сериозни нарушения по прилагането на концесионния договор за ски зона Банско и позицията на коалицията за днешната среща: http://forthenature.org/documents/category/27

- Съоръжението, предмет на съдебния спор, беше построено през 2011 г. Съдебната експертиза вече доказа, че лифтът е разрешен от МОСВ и построен от концесионера „Юлен“ АД извън обхвата на концесията и извън зоната за ски съоръжения на плана за управление на Национален парк Пирин.

Въпреки това, през януари 2013 г. тричленен състав на Върховния административен съд пренебрегна експертизата и възприе позицията на концесионера „Юлен“, че ново застрояване със ски съоръжения е допустимо върху цялата територия на териториално-устройствения план на ски зона Банско, която е над 14 пъти по-голяма от площта на концесията.

Повече информация:
-   Тома Белев, Зелени Балкани, 0888 100 373
-   Свилен Овчаров, Зелени адвокати, 0887 336 363
-   Александър Дунчев, WWF, 088 55 11 022

Материал във в. Дневник: http://www.dnevnik.bg/zelen/2013/04/11/2040076_prirodozashtitnici_mosv_povtori_pred_suda_tezata_na/


Няма коментари:

Публикуване на коментар