сряда, 11 юли 2012 г.

среща в МФВС за влек "Заека" и закона за спорта

Вчера, 10 юли 2012г., експерти от Коалиция „За да остане природа в България" присъстваха на среща в Министерството на физическото възпитание и спорта, инициирана от министреството. 

От страна на министерството присъстваха доц. Лазар Каменов, заместник-министър; Горяна Тодева, съветник по правни въпроси и парламентарен секретар, ПР и юрист. От страна на Коалиция „За да остане природа в България" присъстваха инж. Тома Белев, сдружение „Зелени Балкани“; Петко Цветков, БФБ; Александър Дунчев, WWF, адв. Свилен Овчаров, Зелените адвокати; Любомир Костадинов, юрист, гражданска група "ЗаВитоша".

Относно финансовите злоупотреби с бюджетни средства и липсата на контрол над разходващите ги спортни федерации:
Относно стопанисването на влек „Заека” (влек Алеко 1 в ПП Витоша, сгради и  други соръжения), отдадени под наем на БФСки и преотдадени на „Витоша ски” АД, бяхме информирани за следното:
 • МФВС са изпратили техническа комисия, която е констатирала, че стълбовете на влека са паднали.
 • Още през септември 2011 МФВС са приели становището на наемателя БФСки без никакви възражения, че има нужда от основен ремонт, който следва да се извърши на държавни разноски. 
 • И до днес МФВС смятат да следва становището на наемателя БФСкида ремонтира влек „Заека“ с пари от държавния бюджет., въпреки изричния текст на чл. 10, ал.2 от договора за наем, повеляващ и текущи, и основни ремонти да бъдат за сметка на наемателя БФски. 
 • Юристете на МФВС нямат намерение да пристъпят към предварително прекратяване на договора с БФСки за влек „Заека“ и останалите обекти в ПП Витоша. 
 • МФВС смята да изчака до февруари(?) 2013, когато изтича срокът на договора с БФСки.
Относно законопроекта за изменение на Закона за физическото възпитание и спорта бяхме информирани за следното:
 • МФВС потвърдиха принципната си позиция, че възнамеряват да променят част от спорните текстове в законопроекта.
 • Коалицията призова за повече откритост и диалог с обществеността, както и за реален контрол върху разходването на публични средства.
 • МФВС все още не демонстрира ясно желание да направи публични всички договори, които сключва със спортни федерации.
 • Юристите на МФВС потвърдиха, че не могат да упражняват реален контрол върху областните управители и кметовете, които сами определят обектите за социален туризъм. 
 • Експертите на Коалицията обърнаха внимание, че ако предложената в законопроекта уредба за обектите за туризъм не бъде развита, това би позволило на местната власт да заобикаля законови положения и да отдава имущество без търгове.
 • МФВС изрази политическата воля да прецизира спорните текстове за дългосрочно отдаване на обекти за социален туризъм на спортни федерации. 
 • Въпреки това остава да видим конкретните текстове и законови процедури, които ще бъдат разписани.
 • Експертите на Коалиция „За да остане природа в България“ поеха ангажимент да предложат конкретни законодателни уредби, които да спомогнат за изчистване на спорните моменти в законопроекта.
Доклад: Любомир Костадинов, Свилен Овчаров

П.П. Готвим акция. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар