четвъртък, 2 август 2012 г.

среща със СОС на представители на гражданска група “ЗаВитоша”


Доклад от среща със СОС на представители на гражданска група “ЗаВитоша” от 2 август 2012 год.

Вчера, 02.08.2012г. се проведе среща между представители на управляващото мнозинство в Столичния Общински Съвет (СОС) и участници в гражданска група „ЗаВитоша“, за която ви информирахме по-рано.  Срещата в СОС бе по покана на Николай Стойнев, зам. председател на СОС, в отговор на откритото писмо с въпроси към Столична общината, което „ЗаВитоша“ входира на 25 юли, публично и с масирано присъствие на 50 - 100 от скиорите.  На срещата присъстваха:


 • Николай Стойнев, зам. председател на Столичния общински съвет;
 • Малина Лазарова, председател на групата на ГЕРБ в СОС, отговаря за младежта и спорта в СОС;
 • Лорита Радева, председател на комисията по опазване на околната среда, земеделие и гори в СОС.

От „ЗаВитоша“ присъстваха Мартина Попова, Свилен Овчаров и Любомир Костадинов.
На срещата изяснихме следните обстоятелства:
 • ЗаВитоша: първо уточнихме, че внасянето на писмото на 25 юли не е било протест, а публично внасяне на покана за конкретни и енергични действия и че очакваме ясни отговори на логични въпроси, които мнозина си задават.  Ние нямаме нито желание, нито намерение да протестираме самоцелно.
 • СОС: беше заявена политическа воля за справянето с проблемите, породени от недалновидната приватизация на въжените линии, но ние все още очакваме по-конкретни и енергични действия, за да се убедим в това.
 • СОС: представители на oбщината са се срещнали през ноември 2011 год. със собственика на съоръженията и доводите на дружеството за спиране на съоръженията са намерени за „логични“. Това твръдение предизивка острата ни реакция.  Ние разбира се не се съгласихме с подобен прочит на законодателна рамка и подоброно и аргументирано изяснихме реалната ситуация с просеките и възможността лифтовете да работят. Отново изразихме позицията си, че нито стария, нито новия Закон за горите създават каквито и да било пречки пред експрлоатацията, поддръжката или подмяната на съоръженията на Витоша.
 • СОС: беше изтъкнат неубедителния аргумент, че местните избори от края на 2011 и конституирането на новото управление на Общината са забавили в някаква степен предприемането на по-убедителни действия за спасяването на зимния сезон, но че за този ще се положат всички усилия.
 • ЗаВитоша: разяснихме реалната ситауция по отношение на тиражираните лъжи, че терените за ски спорт на Витоша уж не могат да бъдат наети или категоризирани.  Надяваме се, че подобни необосновани твърдения и юридически измишльотини повече няма да бъдат споделяни поне от Общината.
 • ЗаВитоша: призовахме Общината да разкрие всички документи, свързани с договора за приватизация на „Въжени линии“ ЕАД включително тръжната документация и приложенията към договора от 20 ноември 2007 год.  Беше изказана принципната воля от СОС това да се направи публично, чрез публикуване в интернет.
 • ЗаВитоша и СОС: коментира се въпросът за истинските подбуди за спирането на съоръженията и недопустимия начин, по който едно дружество разиграва цялата държавна и местна администрация.  Сподели се мнението, че едно търговско предприятие би трябвало да има интерес да работи, за да печели и че противното навежда на някакви други намерения.
 • ЗаВитоша: отново заявихме нашето несъгласие със зле прикритите и ясни за цялото общество намерения на дружеството да разшири и премести ски зоната на Алеко.  Напомнихме, че за 80% обществото и от скиорите в частност нови сечи за ски съоръжения са неприемливи.
 • ЗаВитоша: заехме принципната позиция, че местната и централна власт трябва да гарантират спазването на законите, да ги прилагат ефективно и да дисциплинират всеки, който си позволява да ги нарушава, да изнудва държавата и да демострира чувство за безнаказаност.  Конкретните нарушители са без значение за нас, ние настояваме за върховенство на закона.
 • ЗаВитоша: обърнахме внимание на множеството нелогични предложения, които личат в новия проект на “Витоша ски” АД за специализиран подробен устройствен план на ски зона Алеко.  Разяснихме и намерението да се разруши център Алеко, да се преместят туристическите дейности другаде, а всички допълнителни услуги да бъдат монополизирани.
 • ЗаВитоша: дадохме подробна аргументация срещу тиражираните неверни твърдения относно подмяната на лифтовете и стъпките на стълбовете.  Разяснихме и истината, относно желанието на инвеститора да построи лифтовете в реално нови просеки, свързани с нови сечи.
 • СОС: беше ни казано, че през септември ще се проведе конфереция за проблемите на Витоша и получихме покана.
 • ЗаВитоша: обърнахме внимание и на други аспекти на достъпа до Витоша, като обществен транспорт, по-доброто транспортно обслужване на местата на входовете в парка, както и възможноста за въвеждане на на тол-системи и ограничения върху общия брой лични МПС в парка.
 • ЗаВитоша: обърнахме внимание на Общината върху нейните задължения за контрол върху чистотата и незаконното строителство в природен парк Витоша.
И двете страни останаха отворени за бъдещи срещи, но ние очакваме първо да видим конкретни действия и предложения за ефективни мерки. Като първа стъпка на добра воля чакаме СОС да пуббликува всички приложения към приватизационния договор на от 2007 год за всесезонните лифтове.

Няма коментари:

Публикуване на коментар