петък, 17 февруари 2017 г.

Решение на ВАС за въглищния газ

Върховният съд постанови, че ОВОС и Екологична оценка са винаги задължителни при търсене и проучване на подземни богатства, когато се предвижда сондиране. 

През последните години зачестиха случаите експлоатацията на подземни богатства чрез рискови технологии да се прикрива като "търсене и проучване". На практика, т. нар. "търсене и проучване" не търси нищо, ами изследва икономическата целесъобразност на находището, което става по същия способ, като самото експлоатиране - чрез сондиране, както предвижда фаза 2 на работния проект на американската петролна компания за Блок 1-11 Вранино. 

Това е важен прецеден за всеки бъдещ случай, когато експлоатацията на вече проучено находище се представя на обществеността като "търсене и проучване" - любим прийом на петролните компании за хвърляне на прах в очите на местните жители със съучастието на МОСВ. 

Получател на разрешението на МОСВ за търсене и проучване на въглищен газ е американската компания Парк плейс енерджи корп., Невада, САЩ

Решение № 1460 от 2.2.2017 год. на ВАС