понеделник, 28 октомври 2013 г.

МОСВ Призна: Дигата на р. Вая не трябваше да е там!

Според типичния за министерството, а и цялата ни администрацияподход обаче МОСВ приема инвеситорското безобразие за свършен факт и отказва да я премахне. Седем години след наводнението и последвалите "корекции" на коритото реката още не се е възстановила, което стана очевидно и за представителите на Европейската комисия по време на теренната проверка.
На 23.10.2013 представители на Европейската комисия,  РИОСВ-Бургас, МОСВ, гражданска група „Да спасим Иракли“, „Зелени адвокати“, местни собственици, Сдружение за дива природа „Балкани“ и Българска фондация Биоразнообразие проведоха оглед на терен във връзка с жалбата на природозащитници и екологични организации за унищожението на река Вая и крайречния хабитат.
През 2007 г. след голямата буря в района на Иракли и след като реката и дъждовете заляха парцела на тогавашния инвеститор Swiss propertiesбеше предприето „укрепване“  на коритото на реката по поръчка на Община Несебър, изпълнено от строителната фирма на Swiss properties.
Днес сме свидетели как това "коопериране" между община Несебър и нарушавалата многократно българските и европейски закони Swiss Properties, доведе до абсолютното унищожение на живота на реката.  Укрепването е пример за това как под претекст, че се взимат мерки против наводнения, фактически се стига до пълна екологична катастрофа.

На проведената среща стана очевидна и истинската причина зад издигането на дигата и сечта на лонгозната гора - опазването на парцела на Swiss properties от евентуални нови наводнения. В момента при устието на реката няма нито една жилищна или стопанска постройка застрашена от евентуални нови наводнения, дигата опазва само евентуално ново строителство на такива, за каквото инвестиционни намерения не липсват.
След бурните протести срещу унищожаването на уникалния хабитат, и след като Европейската комисия се заинтересува от случая, МОСВ започна „рекултивация“, която за съжаление се състоеше само в засаждане на дървета и фиданки, върху вече построената дига и сериозно изменено речно корито. Според еколози и граждани това не беше същинска рекултивация, и дори засадените дървета не бяха местни видове. МОСВ очевидно не прави разлика между възстановяване на хабитат със специфичните за него условия, и крайградски парк, в който всичко що е зелено е хубаво. В последствие неподходящите фиданки бяха заменени с местни видове, но дигата остана. По признание на служителите на МОСВ за да се поддържа засаденото навръх баира, се налага да бъдат поливани всеки месец . Толкова за "естественото състояние" според минисерството. 
 Пред лицето на очевидните факти, директорът на „Национална служба за защита на природата” към МОСВ Михаил Михайлов беше принуден да признае, че дигата пречи на възстановяването на местообитанието на защитените видове и не е трябвало да се допуска изграждането й. Въпреки това, МОСВ продължава да настоява за запазването й, с аргумента, че действията по премахването й ще препятстват вече предприетите възстановителни действия. Така за пореден път МОСВ демонстрира търпимостта си към извършените инвеститорски безобразия. Коалиция „За да остане природа” отново настоява за премахването на дигата, което е необходимо не само за възстановяването на хабитата, но и като сигнал, че закононарушенията повече няма да бъдат приемани като свършен факт.
Гражданска група “Да спасим Иракли“ предложи помощ на представителите на МОСВ и РИОСВ Бургас с мобилизиране на доброволци, които да помогнат засадените в момента върху дигата дървета да бъдат извадени, дигата да се премахне и да се направи отново засаждането на дърветата и фиданките, за да бъде избегната наказателна процедура от страна на Европейския съюз срещу България, а река Вая да се възстанови след седем години половинчати мерки. Дали нашата протегната ръка ще бъде приета или МОСВ ще откаже да предприеме дейности за възстановяването на реката, предстои да видим. Но ние, гражданите, които вече 8 години се борим за опазване на това прекрасно място, настояваме глупавите и недообмислени, корумпирани и просто некадърни действия от страна на централната и местната власт да приключат.
За да опазим естествената красота на това диво място и за да бъде то и други като него пример за потенциала на гражданската енергия да връща вярата в правовата държава и правото на всички ни на чиста околна среда, е необходимо МОСВ да промени остарелите си мисловни модели и вместо като девойка, която се оправдава пред ЕК всеки път, просто да действа като съвременна институция и да върши работата, за която плащаме от данъците си –  да следи за опазването на природните ресурси и прилагането на свързаното с това законодателство.
Пътуването на двама адвокати , еколог и представител на жалбоподателите от София до Иракли за участие в проверката на терен беше извършено благодарение на дарения от граждани събрани във фонд за юридическа защита на природата - подробности и отчетни документи можете да видите на http://justice.forthenature.org/ 
А за по подробна информация отностно новите  инвестиционни намерения в района , вижте тази статия на Капитал http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/10/18/2164132_da_zastroim_irakli/

Няма коментари:

Публикуване на коментар