четвъртък, 29 ноември 2012 г.

Заменките: среща с властта 27.11.2012

Здравейте, следва традиционния вече доклад, който пускаме след всяка среща с властта на четири очи, tête-a-tête, с цел прозрачност и за да са публични ангажиментите на властта. 

Темата беше за заменките, обсъдихме наказателната процедура на Европейската комисия, Директората за защита на конкуренцията.  Срещата се проведе на 27.11.2012 от 11:00 ч в МЗХ по покана на министъра на земеделието Мирослав Найденов. За наша приятна изненада, присъства представител на Парламента с конкретни предложения за мерки. 

Предварителната ни позиция за срещата може да намерите на сайта на WWF: http://www.wwf.bg/index.cfm?206848%2Fwwf-forest-swap

Присъствали от властта: 
 • Искра Фидосова, шеф на Правната комисия към НС, бивш нотариус, а и бъдещ също :) , разбира го добре Вещното право; 
 • министър Мирослав Найденов; 
 • Марияна Николова, директор на дирекция "Правно-нормативни дейности" в МЗХ, изглежда далеч по-подготвена от предишните юристконсулти на МЗХ, с който ни е събирал министър Найденов, които и хабер си нямаха от тая материя; 
 • адв. Димитър Кюмюрджиев от кантора "Беров, Кюмюрджиев, Гогов и съдр.", нает от МЗХ да ги консултира по процедурата пред ЕК; твърди, че има практика по тази материя първо в КЗК, после като адвокат по дело за държавна помощ по повод Кремиковци

За коалицията от природозащитни организации "За да остане Природа в България": 
 • адв. Свилен Овчаров (моя милост), кантора "Овчаров & Парушев", работещ PRO BONO към доброволна група "Зелените адвокати"; 
 • адв. Любомир Костадинов, юристконсулт на WWF; 
 • инж. Тома Белев, Председател на "Зелени Балкани", лесовъд (смятан за най-добрият горски експерт у нас); 
 • Александър Дунчев, WWF, експерт по фактите. 

Общ извод от срещата: 

Най-сетне правителството на ГЕРБ и в частност МЗХ и министър Надейнов приеха единственият възможен път за излизане от тази процедура пред ЕК, а именно: спират да опонират на ЕК, че заменките не били държавна помощ и пристъпваме към прибирането им обратно в патримониума на държавата, във вид на гори или на пари (доплащане). Това е единственият полезен ход на правителството, ние от самото начало сме подготвили именно такъв изход и така сме скроили процедурата, че да няма друг. Откакто ГЕРБ пое правителството ние на няколко срещи сме разкривали какъв е начинът и сме обяснявали как да се направи, но до тази среща нямаше чуваемост и разбиране, а може би политическа воля не е имало. Е, сега вече има. 

Като цяло министър Найденов беше доста по-смел от преди, но отново не пое байрака и не смее все още да се изправи срещу заменкаджиите. Много експертност внесе Искра Фидосова, добри и компетентни предложения, коит напълно съвпадат с нашите виждания и предложения - просто си чете законите тя, а процедурите са ясни. 

Резултати и ангажименти: 
 1. Прие се тезата ни, че чл. 11 от Регламент 569/1999 на ЕС (stand still clause) не забранява предсрочно да вземем мерки за събиране на раздадената държавна помощ обратно в бюджета, т.е. преди да е излязло окончателното решение на ЕК, с което обявява заменките за държавна помощ; досега имаше само предварително становище на ЕК, че заменките именно са непозволена държавна помощ; 
 2. Актове за връщане на раздаденото по чл. 13 и чл. 14 от Закона за държавните помощи (ЗДП) може да издаде и сега администратора на тези помощи по смисъла на закона, а министърът на финансите го контролира; 
 3. Засега се изчаква, приехме, че след окончателното решение на ЕК, което обявява заменките за непозволена държавна помощ, тези актове ще бъдат по-стабилни срещу евентуално обжалване от страна на някои бенефициенти; 
 4. Според нас администратор на тези непозволени помощи е министърът на земеделието, като правоприемник на бившия шеф на бившата ДАГ Юруков (сега следствен) и на стария министър на земеделието Нихат Кабил (също следствен); министър Найденов засега не приема това тълкуване, че нему именно се пада отговорността да оправя бакиите на ДПС и БСП; 
 5. Няма да се прилага de minimis правилото, за да не позволим на окръжния актив на БСП и ДПС на средно ниво да се измъкне с по-дребните заменки; доколкото е възможно, всеки ще връща всичко, няма да има привилегировани и пощадени; това важи и за депутата от ГЕРБ Емил Димитров, известен като Емо Ротманса; 
 6. ЗДП е твърде общ и постен, но все пак това позволява известна гъвкавост и може да се приложи по този казус, тъй като не противоречи на Регламент 569/1999 на ЕС; 
 7. Все пак, промените в ЗДП са добре дошли, за да детайлизират процедурата; предложението е на Искра Фидосова, тя държи да не се чака решението на ЕК, а да действаме предварително, за да се подготвим предсрочно; ние приветстваме тази нейна идея; самите изменения на ЗДП са мярка, която впоследствие ще ни я искат от ЕК със срок, а ако сме го направили  предварително, печелим време; 
 8. Измененията в ЗДП трябва да бъдат само до процедурните норми, те има разсичащо действие а важат за бъдещите процедури повръщане на помощта; 
 9. Никакви изменения в материалноправни норми в ЗДП или друг закон, не трябва с обратна сила ex tunc да се накърнява правото на собственост на заменкаджиите; 
 10. Разкритикувахме всякакви идеи за национализация, конфискация, обявяване на сделките за незаконни с обратна сила ex tunc - това дава възможност на бенефициентите (заменкаджиите) да атакуват обратното прибиране на раздаденото в хазната и възможност  за дела с/у българия пред ЕСПЧ в Страсбург по чл.1 от Протокол № 1 към ЕКПЧ; на БСП да атакува пред КС; Подобни идеи са чиста проба саботаж в полза на заменкаджиите; няма как да не споделим това виждане на Фидосова, то си е така; 


За процедурата пред ЕК: 

Време е да споменем, че ние работим по тази процедура от самото начало, още от 2008 год. Основната юридическа работа вършихме аз и адв. Веселин Паскалев, а тоновете информация и факти бяха събрани, подредени и изложени от Александър Дунчев, отново като fact-finder. Идеята отново принадлежи на адв. Веселин Паскалев и лично аз я намирам за гениална: да не сезираме Директората за околна среда на ЕК, за да не навлечем поредните глоби с/у България, т.е. от бюджета и парите на данъкоплатците. Вместо това, сезирахме Директората за защита на конкуренцията с оплакване за незаконна държавна помощ, раздавана на привилегировани стопански субекти по неясни критерии и в противоречие с принципите на Общия пазар на ЕС. Така правителството ще може да избегне глобата само и единствено ако събере раздаденото обратно, или чрез разваляне на сделките, или чрез доплащане до реалната пазарна стойност на заменените държавни гори. 

С други думи, това е един юридически капан, който през 2008 заложихме на правителството на Станишев и тройната коалиция - или си прибират заменките обратно, или те губят изборите и си навличат общественото недоволство, тъй като плащаме огромна глоба към ЕК, а самите заменки са разобличени като незаконни. Процедурата пред ЕК обаче се забави поради огромния обем факти за преценяване, та сега на правителството на ГЕРБ се пада честта и възможността да прибере обратно в хазната държавната помощ на ползу роду. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар