петък, 29 октомври 2010 г.

И още по-окончателно печелим Странджа! (пак...)

С решение № 11723 от 12 октомври 2010 год. 7-членен състав на Върховния административен съд (седем съдии!!!) отхвърли искането на проектантската компания А.С.А. ООД за отмяна на влязло в сила съдебно решение, отменящо екологичната оценка на застроителния план на Царево.Както бяхме писали веч, последната инстанция 5-членния състав на ВАС отмени Екологичната оценка на проекта за нов Общия устройствен план на Царево с решение № 6808 от 25 май 2010 год. по адм. дело № 3673/2010 год. Това стана с помощта на новия министър на околната среда Нона Караджова, която нареди оттегляне на въпросната Екологична оценка, съгласувана от предшественика й Джевдет Чакъров при тройната коалиция.

Въпросният проект за нов общ устройствен план или ОУП на Царево предвижда значително разширяване на урбанизираните територии в ПП "Странджа", особено про крайбрежието. С него се прави нагъл опит да се заобиколи ЗУТ и да се узакони незаконния строеж "Златна перла" на "Crash 2000", отдавна вече обявен за незаконен от ВАС с издадени 22 съдебни решения на върховния съд. Нещо повече, предвижда се голф-игрище, обслужващо незаконно построеното вилно селище.

След решението на седем-членния състав на ВАС ще се продължи хода на спряното дело срещу самия ОУП, одобрен от МРРБ. По същото дело постигнахме важен прецедент, в който ВАС прие да разгледа жалби срещу забранени за обжалване актове по ЗУТ, като приложи пряко Орхуската конвенция за участие на обществеността при обсъждане на екологични въпроси. После обаче ВАС спря хода на делото до изчакване решението за Екологичната оценка на проекта за ОУП.

Текстът на решението може да видите тук:
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/b63f9831142f0946c22577b800234b1a?OpenDocument

Протоколът от съдебното заседание тук:
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/ffaedcc0241429edc225779d00436962?OpenDocument

Моля, пожелайте ни успех при събирането на разноските от А.С.А. ООД ;-)

3 коментара:

  1. "Моля, пожелайте ни успех при събирането на разноските"

    Събирайте ги в натура - и направете фондация да управлява имотите като да са част от защитените площи ;)

    ОтговорИзтриване
  2. Браво, поздравления. Светъл лъч в негативната мъгла, която ни залива.

    ОтговорИзтриване