сряда, 3 декември 2008 г.

Нека "Златна перла" е паметник на наказания непукизъм

Интервю на Петър Вълчовски с Веселин Паскалев за NEWS.bg

http://news.ibox.bg/interview/id_1627566644

Припомняме, преди дни Върховният административен съд обяви част от комплекса Златна перла в Царево за незаконен

Господин Паскалев, какво означава на практика решението на ВАС?
Потвърждението на ВАС на заповедите на районната Дирекция за Национален Строителен Контрол (ДНСК) за отмяна на строителните разрешения означава, че все едно никога не е имало такива строителни разрешения.
Това означава един акт да бъде "нищожен", каквито според ВАС са тези разрешения.
На практика това означава, че "Краш 2000" няма право да продължи строежа, ако го продължи следва да бъде глобен, а освен това ДНСК не може да издаде разрешение за въвеждане на сградите в експлоатация.
Последното означава, че английските им купувачи никога няма да могат да се нанесат да живеят или почиват там.
(Ако някой от тях се чувства измамен, мога да му препоръчам когато купува имот на зелено, първо да възложи на адвокат да провери какво купува, някои англичани го правят и се предпазват от рискове; в случая нарушенията са били видими и при най-повърхностния поглед).
Всъщност повечето от англичаните, които купиха апартаменти по морето знаят това много добре, просто поемат риска. С такъв тип хазартно финансиране Черноморието се превърна в "Люлин")


Това е трето решение на ВАС по този казус, другите две пак ли са свързани със сходни проблеми?
"Златна перла" е вилно селище, състои се от 10 обекта, за които са издадени 10 строителни разрешения. Съответно имаше 10 заповеди за отмяната им и 10 дела.
До момента са публикувани 3 решения на ВАС, още 4 очакваме всеки момент.
Тъй като случаите са идентични, буквално само номерата на заповедите се различават, съдебните решения няма как да не бъдат също идентични.
Освен тези решения, които директно се отнасят за този строеж, има още 3-4 дела, повечето също приключили неуспешно за Краш, за незаконосъобразността на други действия, свързани със строежа, като например строителство на селище без необходимото разрешение за заустване, т.е. отходните води на цялото селище ще се изливат където Краш намери за удобно, без да пита никого...
В България сме се нагледали на какви ли не инвеститорски безумия и непукизъм, но Краш надмина всички...


Какви точно закони нарушават тези постройки? И от кога са?
Освен този проблем със заустването, което е нарушение на Закона за водите, има нарушение за Закона за защитените територии.
Каквото и да било строителство в Природен парк "Странджа" може да се случва само след разрешение на МОСВ (чл. 13, ал. 2 от ЗЗТ), нарушение на Закона за опазване на околната среда, който изисква задължително извършване на ОВОС за селища с този размер.
Тук се вижда и едно друго характерно нарушение - един обект формално се разделя на няколко по-малки части, за които извършването на ОВОС не е задължително. Впрочем затова имаме и 10 строителни разрешения и съответно 10 дела...
ВАС обаче установява очевидното в случая заобикаляне на закона и постанови, че това води не просто до възможност за отмяна на строителните разрешения, а до тяхната абсолютна нищожност, все едно че никога не ги е имало!
Това решение на съдиите установява и един много мъдър прецедент - да не допускат заобикаляне на закона от инвеститорите и чрез този сорт формалности да се промъкват под изискванията...
Това е и един добър сигнал към другите инвеститори, че трябва да се спазват законите, а не да търсят начин да ги заобикалят, защото заобикалянето води до по-тежки последствия по-късно.
При това, "късно" не е ограничено във времето, когато строителното разрешение е съпътствано с толкова закононарушения, че е "нищожно", то може да бъде прогласено за такова по-всяко време, и инвеститорът не може да се скрие зад изтеклия срок за обжалване.
С тези си решения ВАС не само защити обществения интерес да не допусне този строеж, но и показа, че не си затваря очите и когато законът е заобиколен.


Това не е ли опасно за инвеститорите и за икономическото развитие?
Не, напротив. Това решение е много добро за инвеститорите, които спазват закона (особено чуждите инвеститори, които са изключително педантични в това отношение, но страдат от конкуренцията на Краш и подобни, които не го спазват и съответно строят доста по-бързо и евтино).
Все едно да питате дали осъждането на един инвеститор, който не си е платил данъците, няма да уплаши другите, които си ги плащат...
С това решение първо всички инвеститори се поставят при равни условия - всички трябва да спазват закона, и второ - стимулират се самите инвеститори да спазват закона, за да не рискуват впоследствие да се окажат в нарушение ....
Това е един много важен механизъм за самодисциплина, който съществува в административното право на всички европейски страни.


Какво трябва да се случи сега, след тези решения?
Сега, когато имаме решение, установило със сила на присъдено нещо, че Златна перла е незаконен, отговорността е изцяло на ДНСК и Дирекцията на ПП "Странджа".
ДНСК е отговорна да предприеме действия за премахването му и да не допусне възобновяване на строителството.
Дирекцията на парка може да направи само второто; като компетентна териториална администрация тя има задължение да пази парка и да санкционира всяко нарушение на територията му.
Единият вариант е да не се направи нищо, недовършената Златна перла да остане като паметник на наказания непукизъм на инвеститора и безхаберие на общинската администрация. Предполагам това е най-вероятно.
Другият вариант е ДНСК да издаде заповед по чл. 225 от ЗУТ за премахване на незаконния строеж. Ако инвеститорът не я изпълни доброволно, тя трябва да се изпълни от община Царево.
Съдейки от досегашните действия на общината и инвеститора и двете не ми се струват вероятни.
Третият вариант е инвеститорът да поиска ново строително разрешение, което да е "законно"; то се издава от общината, с която инвеститорът е в твърде добри отношения, бих казал престъпно добри отношения.
Но според закона за устройство на територията, ново строително разрешение не може да се издаде преди да е съборен съществуващия в обекта незаконен строеж. Това е очевидно предвидено, за да се мотивира инвеститорът да изпълни доброволно.
Моето голямо притеснение е, че инвеститорът ще "събори" незаконния строеж само на хартия, и след това за броени дни през зимата ще го "построи наново", съвсем същия!
Община Царево е общината на чудесата, изобщо не бих се учудил ако това се случи. За да не се случи, трябва ДНСК, Дирекцията на ПП "Странджа" и всички заинтересовани граждани да си отварят очите много добре.
Аз лично вече съм сигнализирал Дирекцията и нейни служители редовно ще наблюдават обекта, за да могат да установят във всеки момент дали незаконният строеж е бил премахнат наистина, или това се е случило само на хартия.


Приетият на скоро ОУП на Царево не направи ли комплекса Златна перла законен? Сега според този план комплексът не се намира в природния парк Странджа.
Не, категорично не, макар че имахме такива опасения, и инвеститорът точно това твърдеше в съдебното заседание.
Територията на парка може да се променя само от МОСВ, в резултат на специална процедура по Закона за защитените територии, каквато никога не е провеждана.
Никакъв устройствен план не може да промени границите на парка; с плана общината може да предвиди строителство, но то може да се реализира или ако е допустимо от режима на парка, или след като се проведе процедурата по Закона за защитените територии за изключване.
ВАС беше категоричен и по този въпрос - наличието на план няма никакво отношение към този въпрос, т.е. каквито и планове да приемат общините, (или МРРБ както е в случая) те не могат да засегнат по никакъв начин парковете. Това важи не само за Парк Странджа, но и за Рила и за всякъде другаде...


Става въпрос за вилно селище - възможно ли е ВАС да препотвърди само тези три решения на бургаския окръжен съд, а останалите седем не. Тоест възможно ли е комплексът да остане частично незаконен?
Теоретично е напълно възможно - още повече, че делата се гледат от различни състави и всеки съдия има своя собствена преценка. Но доколкото фактите са еднакви, а съдиите прилагат един и същ закон, това би било абсурдно.


Явно строително разрешение в България се издава сравнително лесно...
Да, особено ако инвеститорът е с добри контакти с местната власт. Има инвеститори, които могат да получат разрешително да си построят хотел и на самия връх Мусала, ако решат.
Причините са много, но основната е децентрализацията на процеса. Всичко е в ръцете на общинския кмет, (и назначения от него главен архитект), има общини, в които кметовете са буквално като секретаря на окръжния комитет на партията едно време, или като местния феодал още по-отдавна.
Общините категорично нямат капацитет да прилагат адекватно закони като ЗУТ и ЗООС, чиято цел е да осигурят не какво да е развитие, а устойчиво развитие. Затова курортите ни се превръщат в панелни комплекси люлински тип...


Възможно ли е решението на ВАС да се обжалва извън България?
Не. Бих се радвал ако можеше, защото където и да било в Европа Краш ще загуби още по категорично.

1 коментар: